Další projekty

Romský mentoring 2012 – Ostrava

Doba realizace projektu: 1. 1. 2012 – 30. 11. 2012

Místo realizace projektu: Ostrava

Cíle projektu:

  • kontinuitu a další rozvoj služby Romský mentoring na území statutárního města Ostravy a jejím prostřednictvím zvyšovat efektivitu práce s romskými klienty PMS ČR a vykonavatelnost alternativních trestů/opatření u těchto klientů,
  • zefektivnění práce s romskými klienty, vedoucí ke splnění podmínek uloženého trestu a začlenění do společnosti,
  • zlepšení informovanosti příslušníků romské menšiny o možnostech alternativních trestů a opatření, tedy o možnostech řešení konfliktu se zákonem bez sociálního vyloučení, které s sebou nese trest odnětí svobody.

Cílové skupiny:

Klienti: Osoby, které se cítí být součástí romské menšiny a dostaly se do konfliktu se zákonem (klienti PMS ČR). Především se jedná o:

  • děti a mladistvé do 18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření,
  • klienty starší 18 let, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest.

Další beneficienti: Mentoři – vyškolení zástupci romské komunity, kteří pracují s klienty.

Hlavní aktivity:

Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů. Cca 11 romských mentorů vyškolených v předchozím projektu bude spolupracovat se střediskem PMS ČR Ostrava.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Spolupracující organizace: Probační a mediační služba služba ČR

Donátor: Statutární město Ostrava