Další projekty

Rubikon jako pracovní šance

Doba realizace projektu: 31. 5. 2013 – 29. 4. 2015

Místo realizace projektu: Hlavní město Praha, Středočeský a Ústecký kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost u osob s kriminální minulostí.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a další osoby s kriminální minulostí.

Hlavní aktivity:

  • Individuální motivační a poradenský program –  cílem je posílit motivaci cílové skupiny, posílit dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce, identifikovat osobnostní a kvalifikační předpoklady. Program probíhá formou individuální spolupráce s pracovním poradcem. 
  • Skupinový motivační program – tento program je zaměřen na posílení motivace ke změně života a získání práce, získat a posílit sociální a měkké profesní dovednosti.   
  • Pracovní a bilanční diagnostika – cílem této aktivity je umožnit osobám zapojeným do projektu odborné určení dalšího profesního směřování.
  • Rekvalifikace a zvýšení profesní způsobilosti – aktivita umožňuje vybraným klientům zvýšit si kvalifikaci podle aktuální situace na trhu práce. 
  • Zprostředkování zaměstnání  – volného nebo nového pracovního místa.  Aktivita se prolíná s předešlými klíčovými aktivitami a zahrnuje mimo samotného zprostředkování zaměstnání např. přípravu klienta na jednání s konkrétním zaměstnavatelem, pomoc při oslovení zaměstnavatele, reference na klienta. Dále se jedná o hledání vhodných kandidátů a jejich prověření z řad osob zapojených v projektu a jejich doporučení na konkrétní pracovní pozici. 
  • Příspěvky na úhradu mzdových nákladů a přímá finanční podpora bude poskytována formou refundace mzdových nákladů, formou stravného, cestovného a jiných nezbytných nákladů pro cílovou skupinu (v případě situace, která by klientovi bránila zapojit se na trh práce).
  • Intenzivní podpora při udržení pracovního místa – zahrnuje kontakt s klientem i zaměstnavatelem v prvních měsících po zahájení pracovní činnosti a podporu klienta setrvat v pracovním procesu, průběžné vyhodnocování adaptace klientů a včasné řešení problémů, které by mohly být příčinou ukončení pracovního poměru.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum.

Spolupracujeme: Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00116

Kontaktní osoba: Kateřina Mikuláštíková

Garant projektu: Lenka Ouředníčková