Další projekty

RUBIKON restorativně

Doba realizace: 1.1. 2024 – 31.12.2026
Místo realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus

 

 

 

Cíl projektu: Zvýšení kvality služeb žadatele vytvořením a aplikací komplexního řešení potřeb klientů v tématu důsledky trestného činu.

Stručný popis: Projekt je zaměřen na řešení absence cíleného uchopení tématu PŘIJETÍ DŮSLEDKŮ TRESTNÉHO ČINU ve službách realizátora projektu. Služby RUBIKON Centra se zaměřují primárně na sociální začleňování klientů s trestní minulostí prostřednictvím zaměstnání, řešení dluhů, bydlení a jiných sociálněekonomických potřeb. Témata jako odpovědnost za následky trestného činu, náhrada způsobené újmy či narovnání vztahů jsou předpokladem k dosažení trvalé změny a sociálního začlenění klientů, v praxi RUBIKON Centra jsou však doposud řešena spíše sporadicky. Projekt vychází z filozofie restorativní justice, jejíž principy usiluje zavádět do běžné praxe realizátora.

Cílové skupiny:

  1. Osoby s trestní minulostí, které se obracejí na RUBIKON Centrum se zájmem o spolupráci v oblasti sociálního začleňování.
  2. Zaměstnanci organizací působících v oblasti sociálního začleňování.

Klíčové aktivity:

  1. Zmapování „ekosystému“
  2. Ideace a prototypování řešení
  3. Testování nových řešení v bezpečném prostředí
  4. Pilot a přenos osvědčených postupů do praxe
  5. Mezioborová spolupráce
  6. Evaluace

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_027/0001246
Realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.
Partner projektu: Institut pro restorativní justici (IRJ)