Další projekty


Šance na bydlení

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Místa realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj
Donátor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cíl: Projekt reaguje na absenci dostupného a stabilního bydlení pro cílovou skupinu (CS) osob opouštějících vězení. Cílem je vybavit členy CS dovedností bydlet, pomoci jim bydlení sehnat i udržet, a tím zlepšit kvalitu jejich života a podpořit je v úspěšném zapojení do společnosti. Očekávaným dopadem je zvýšená připravenost vlastníků bytů poskytovat bydlení CS projektu, součástí je informační osvětová činnost na propagaci společensky uvědomělého pronajímání bytů, cílená na zástupce místní správy i soukromé vlastníky.

Stručný popis: Stabilní bydlení je první a nezbytný předpoklad pro další kroky vedoucí k úspěšné integraci CS do společnosti a k udržení desistence. Prostřednictvím práce s CS napomůžeme dosažení životní změny a celkové stabilizace jejich života. Získání samostatného a stabilního bydlení pomáhá CS vytvářet pevnou půdu pod nohama pro plán životní změny, obnovení sebeúcty a sebevědomí. Očekávaným dopadem projektu je rovněž snížení rizika recidivy CS.

Cílová skupina: Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení se zaměřením na osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody s plánovaným návratem do regionů Hl. m. Praha, Ostrava a okolí, Středočeský kraj.

Klíčové aktivity: Aktivity nabízejí komplex pro podporu bydlení CS:

  1. Příprava kroků a zahájení práce s CS
  2. Vstup účastníků do projektu a příprava na změnu bydlení
  3. Zabydlování účastníků projektu
  4. Podpora k zotavení a udržení bydlení
  5. Podpora přechodu z vězení k vlastnímu bydlení pro účastníky s menší mírou znevýhodnění
  6. Specializované poradenství k posílení ekonomické soběstačnosti
  7. Spolupráce s vlastníky bytů, správa bytového fondu
  8. Supervize a vzdělávání
  9. Management projektu, koordinace sítě aktérů a udržitelnost

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000183

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.