Další projekty

Šance po propuštění

Doba realizace projektu: 07/2017 – 12/2017

Místo realizace projektu: Středočeský kraj

Donor: Středočeský kraj

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpořit úspěšnou integraci do společnosti u min. 50 osob propuštěných z VTOS prostřednictvím

 • identifikace rizikových faktorů v životě pachatele po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • intenzivní pomoci při řešení komplexu těchto rizikových faktorů v oblastech sociálních vztahů a základní sociální stabilizace, zaměstnání, financí a řešení zadluženosti a bydlení,
 • psychosociální podpory propuštěného při zvládání rizikových životních situací.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby před a po propuštění z VTOS (recidivisté) z věznic ve Středočeském kraji či osoby, které se po výstupu z VTOS do STC kraje vracejí.

Hlavní aktivity:

 • Výběr a aktivizace CS

V rámci této aktivity je ověřena motivace klientů ke změně postojů a chování a motivace k zapojení do projektu, zájemcům z řad CS je dále poskytnuto základní poradenství z oblasti přípravy na propuštění.  Aktivita probíhá formou individuální či skupinové vstupní schůzky.

 • Sociální stabilizace

Jedná se o poradenství pro posílení kompetencí k řešení sociální destability po propuštění s tématy dle výchozí situace a kompetencí klienta. Poradenství je zaměřeno na pomoc při prvních krocích po propuštění (např. jednání s úřady) či při řešení sociální situace (např. bydlení).

 • Podpora v zaměstnanosti

Jedná se o poradenství s prvky kariérového poradenstvímotivačních rozhovorů. Aktivita má stěžejní význam pro zorientování klienta v jeho postavení na trhu práce a nasměrování k vhodnému pracovnímu uplatnění dle jeho individuálních předpokladů, potřeb a situace.

Aktivita zahrnuje tato témata:

 • Osobnostní a profesní profil
 • Motivace a pracovní poradenství
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Podpora v pracovní adaptaci
 • Řešení zadluženosti

Jedná se o poradenství k finanční a dluhové situaci s ohledem na stádium zadluženosti a fázi přípravy k vstupu na trh práce. Aktivita je zaměřena na poskytnutí komplexního poradenství v oblasti řešení problematických situací souvisejících se zadlužením, které mohou vést k prohlubujícímu se sociálnímu vyloučení, recidivě a preferování nelegální práce, a jsou demotivující vzhledem k pracovnímu uplatnění. Aktivity se zúčastní 45 osob, přičemž cca 30 z nich projde také aktivitou 3.

Aktivita zahrnuje tato témata:

 • finanční gramotnost, rozpočet a hospodaření
 • zmapování dluhové situace
 • komunikace s věřiteli, vyjednávání
 • analýza rizik nesplácení spotřebitelských úvěrů
 • plán splácení a rozpočet
 • orientace v procesu zadluženosti
 • orientace v dokumentech k dluhům
 • opravné právní prostředky a hájení oprávněných zájmů v exekučním řízení
 • návrh na oddlužení podle Insolvenčního zákona

Výstupy projektu:

Celkem 70 osob dlouhodobě zapojených do projektu, z nichž 50 získá podporu v rámci sociální stabilizace. 45 osob si zvýší uplatnitelnost na trhu práce a 8 z nich najde pracovní uplatnění. Zadluženost bude řešena u 45 osob z cílové skupiny.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum