Další projekty

Se záznamem do práce

Doba realizace projektu: 15. 3. 2013 – 14. 3. 2015

Místo realizace projektu: Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost u cca 100 osob z cílových skupin, kdy se
předpokládá, že 50% z nich získá pracovní uplatnění.

Cílové skupiny:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou osoby před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody (cca 6-9 měsíců) a osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.

Hlavní aktivity:

  • Individuální motivační a poradenský program, jehož cílem je posílit a prověřit motivaci cílové skupiny vstoupit na trh práce, posílit dovednosti klientů pro pracovní uplatnění, identifikovat osobnostní a kvalifikační předpoklady. Kurz je určen především pro osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.
  • Skupinový motivační program, jehož cílem je posílit motivaci a dovednosti klientů potřebné pro získání pracovního místa. Program je koncipován jako skupinový kurz v rozsahu 12 hodin.  Základními tématy kurzu jsou výhody zaměstnaneckého poměru a  OSVČ, sebeprezentace v oblasti pracovního uplatnění, zpracování životopisu a motivačního dopisu, vyhledávání pracovních příležitostí apod. Kurz bude realizován jak ve spolupracujících věznicích, tak v prostorách RUBIKON Centra.
  • Pracovní a bilanční diagnostika, jejímž cílem je minimálně u 15 osob z cílové skupiny projektu odborně určit jejich profesní směřování. Diagnostiku provádí certifikovaný psycholog na individuálních setkáních s klienty a na základě  výsledků dotazníkového šetření a rozhovoru doporučuje klientovi jeho další rozvoj. 
  • Rekvalifikace, jejímž cílem je zvýšení či rozvoj kvalifikace klientů, která je důležitou podmínkou pro zvýšení úspěšnosti uplatnění se na trhu práce. Osvědčenými jsou např. kurzy ovládání vysokozdvižného vozíku, křovinořezu, motorové pily či sekačky. Rekvalifikace bude probíhat v souvislosti s poptávanou profesí na trhu práce či ve spolupráci s konkrétním zaměstnavatelem, u kterého bude předjednaný nástup na pracovní místo.
  • Zprostředkování zaměstnání a podpora pro sebezaměstnání, cílem aktivity je zprostředkování nových pracovních míst pro sebezaměstnání a zprostředkování volných pracovních míst pro 50 osob. Aktivita se prolíná s předešlými klíčovými aktivitami a probíhá v těchto formách: odborná asistence nalézt vhodné pracovní místo s cílem připravit klienta na jednání se zaměstnavatelem, pracovní místa poptávaná zaměstnavateli (hledání vhodných kandidátů, jejich prověření, příprava klienta na jednání se zaměstnavatelem, informační servis pro zaměstnavatele), tvorba 13 nových pracovních míst (s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele) a tvorba 10 nových pracovních míst pro sebezaměstnání (OSVČ) formou poradenství a podpory klientů směrem k získání OSVČ a realizaci vlastního podnikatelského plánu. 
  • Přímá podpora klientů, pro znevýhodněné klienty s cílem snížit bariéry pro jejich vstup na trhu práce. Poskytována bude formou refundace mzdových nákladů (vybraným dlouhodobě spolupracujícím zaměstnavatelům), formou stravného, cestovného a jiných nezbytných nákladů pro cílovou skupinu (v případě situace, která by klientovi bránila zapojit se na trh práce).
  • Individuální podpora při setrvání v pracovním procesu, která zahrnuje kontakt s klientem i zaměstnavatelem v prvních měsících po zahájení pracovní činnosti. Zahrnuje podporu motivace klienta, poradenství pro zvýšení finanční gramotnosti a řešení zadluženosti, které podpoří motivaci klienta vstoupit na legální trh práce a setrvat v něm. Speciální podporu získají OSVČ, především v oblasti rozběhnutí procesů, které eliminují neúspěch sebezaměstnání.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Spolupracujeme: Probační a mediační služba ČR, Vězeňská služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00108

Kontaktní osoba: Kateřina Mikuláštíková

Garant projektu: Lenka Ouředníčková