Další projekty

Sledujte náš Facebook!

Doba realizace projektu: 12. 2015 – 31. 5. 2016

Místo realizace projektu: Česká republika

ČSOB projekt v rámci grantového programu na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace.

Na konci října loňského roku jsme uspěli s žádostí v rámci grantového programu na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace, který byl určen pro absolventy ČSOB Akademie Modrého života 2015.

Cíle projektu:

Grant ve výši 50 000 Kč nám umožní profesionalizovat komunikaci s veřejností prostřednictvím Facebooku. Cílem je dostat téma osob s trestní minulostí do povědomí (nejen odborné) veřejnosti a zvýšit počet našich aktivních příznivců. V průběhu ledna až května 2016 vytvoříme atraktivnější strukturu a obsah našeho facebookového profilu. Jeho prostřednictvím chceme s lidmi sdílet pozitivní příběhy našich klientů a rozšířit tak po sociálních sítích zprávu, že naše činnost je prospěšná nejen „kriminálníkům“, ale celé společnosti.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou vybraní zaměstnanci RUBIKON Centra z oddělení PR a fundraisingu.

Hlavní aktivity:

  • 7 workshopů s odborníky na online marketing a sociální sítě a aplikace získaného know-how v praxi
  • 2 x mentoring a konzultace nad tvorbou online kampaně, zacílení kampaně a jejím závěrečném vyhodnocením
  • tvorba nové strategie RUBIKON Centra pro Facebook a její implementace do činnosti RUBIKON Centra

Evidenční číslo projektu: 4500247235

Realizátor: RUBIKON Centrum

Donátor: ČSOB – grantový program na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace

 


Kontaktní osoba: Anita Homrová