Další projekty

Služba Mentor 2012 – Děčín, Most

Doba realizace projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Místo realizace projektu: Děčín a Most

Cíl projektu:

  • udržení a rozvoj služby Mentor, která přispívá ke snížení rizika recidivy a sociálního vyloučení romských klientů,
  • zefektivnění práce s romskými klienty, vedoucí ke splnění podmínek uloženého trestu a začlenění do společnosti,
  • zlepšení informovanosti příslušníků romské menšiny o možnostech alternativních trestů a opatření, tedy o možnostech řešení konfliktu se zákonem bez sociálního vyloučení, které s sebou nese trest odnětí svobody.

Cílové skupiny:

Klienti:
Osoby, které se cítí být součástí romské menšiny a dostaly se do konfliktu se zákonem (klienti PMS ČR). Především se jedná o:

  • děti a mladistvé do 18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření,
  • klienty starší 18 let, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest.

Další beneficienti:
Mentoři – vyškolení zástupci romské komunity, kteří pracují s klienty.

Hlavní aktivity:

Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů. Cca 13 romských mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se středisky PMS ČR Děčín a Most.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Spolupracující organizace: Probační a mediační služba služba ČR

Donátoři:

  • Statutární město Most – Městský program prevence kriminality MV ČR
  • Statutární město Děčín – Městský program prevence kriminality MV ČR