Další projekty

SOKOLOV ŘEŠÍ PRÁCI A DLUHY

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Místo realizace: Karlovarský kraj
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus

 

 

Cíl projektu: U 120 osob posílit kompetence  k změně v sociálněekonomické oblasti. Komplex se zaměřuje na umožnění změny v celkové životní situaci s primárním zaměřením a zajištěním specifických nástrojů pro oblast zaměstnatelnosti a zadluženosti a vždy s důrazem na bariéry a potřeby CS vyplývající z jejich trestní minulosti. Pro oblast zaměstnatelnosti je zajištěn nácvik pracovních dovedností u žadatele.

Stručný popis: Projekt reaguje na 3 problémy definované v tematickém akčním plánu, které jsou úzce spjaté se soc. vyloučením cílové skupiny:

  1. Recidiva
  2. Předluženost
  3. Nezaměstnanost

Klíčové aktivity:

Mapování potřeb a motivace
Jedná se o informační a motivační aktivitu, jejím cílem je motivovat cílovou skupinu k aktivnímu řešení socioekonomické situace a návratu/vstupu na trh práce.

Analýza sociálněekonomické situace a plán životní změny
Aktivita je zaměřena na zvýšenou informovanost a kompetence ke změně v sociálněekonomické oblasti a orientuje se v konkrétních krocích potřebných k zlepšení jejich životní situace.

Realizace změny v oblasti zaměstnatelnosti
Aktivita je zaměřena na pracovní poradenství a dosáhnutí měřitelného posunu v oblasti vstupu/návratu/udržení se na trhu práce a získání kompetencí pro okamžitý vstup do zaměstnání.

Realizace změny v zadluženosti a sociální stabilitě
Aktivita projektu ve formě poradenství při řešení plánu v oblasti zadluženosti a dalších, pro klienta důležitých oblastí jako: BYDLENÍ, ZDRAVÍ A ZÁVISLOSTI, VOLNÝ ČAS, OSOBNÍ CÍLE, RODINA. Další oblasti mohou být řešeny v rámci principu casemanagementu také s jinými klientovými spolupracujícími organizacemi a dosáhnutí měřitelného posunu v socioekonomické oblasti.

Pracovní tréninková místa
Aktivita je určena k vytváření a realizace pracovních tréninkových míst (PTM) pro cílovou skupinu (CS) s definovanou potřebou nácviku zaměstnání v rozsahu 3-9 měsíců. PTM jsou vždy šitá na míru potřeb a schopností CS, a to v návaznosti na zmapování jejich potřeb v předchozích aktivitách a slouží jako prostupné zaměstnávání s cílem prostupu na volný trh.

Podpora pro práci s klienty
Průřezová aktivita reagující na potřeby klientů a realizačního týmu a jejich synergii.

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0000949
Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.