Další projekty

SPOLEČNĚ NA DLUHY

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

Místo realizace: Hlavní město Praha

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Cíl projektu: Zajistit u cílové skupiny (CS) osob s trestní minulostí ohrožených předlužeností stabilizaci v jejich ekonomické situaci, zvýšit jejich informovanost a kompetence k udržení finančního zdraví a řešení dluhů a poskytnout jim odbornou podporu pro praktické řešení jejich zadluženosti či předlužení.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém finanční nestability, zadluženosti a předluženosti výrazně ohrožené skupiny, kterou jsou osoby s trestní minulostí, zejména osoby v a po vězení.

Klíčové aktivity:

  • Mapování potřeb CS
  • Analýza dluhové a sociální situace CS
  • Sestavení individuálního plánu řešení
  • Realizace individuálního plánu
  • Právní poradenství a terapeutická podpora
  • Spolupráce se zaměstnavateli
  • Evaluace a spolupráce CS s aktéry na místní úrovni

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017152

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.