Další projekty

Společně v justici: Konsorcium na podporu lidí s trestní minulostí

Together in Justice: Consortium Supporting People with Criminal Past

Doba realizace: 10/2018 -3/2021

Místo realizace: Česká republika

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit lidem s trestní minulostí podmínky a podporu k tomu, aby mohli začít znovu. Chceme vytvořit lepší podmínky pro jejich reintegraci do společnosti. Pro dosažení tohoto cíle založíme konsorcium spojující nevládní organizace v justici a lidi s přímou zkušeností s výkonem trestu a posílíme tak jejich roli při vyjednávání a spolupráci se státem. Konsorcium se stane klíčovým partnerem pro stát v oblasti reintegrace osob s trestní minulostí. To umožní nastartování systematické spolupráce se státem na prosazování potřebných systémových změn v trestní justici.

Cílová skupina: nevládní organizace pracující v oblasti trestní justice, lidé s trestní minulostí, státní instituce

Aktivity:

  • Mapování klíčových aktérů v oblasti trestní justice
  • Založení konsorcia nevládních organizací v justici
  • Nastartování systémové spolupráce se státem
  • Společné prosazování systémových změn

Realizátor: RUBIKON Centrum

Donor: Nadace Porticus