Další projekty

Terciální prevence pro Prahu 2 v roce 2022

Doba realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023

Místo realizace: Praha

Donátor: Městská část Praha 2


Cíl:
Projekt je zaměřen na kontinuální práci s pachateli trestné činnosti, kteří vycházejí z vězení (případně s dalšími osobami s trestní minulostí), a na zajištění podmínek pro jejich úspěšnou resocializaci. Dlouhodobým očekávaným dopadem je snížení recidivy u této cílové skupiny a zvýšení bezpečnosti pro společnost na území (nejen) hl. m. Prahy

 

Stručný popis: Projekt je určen pachatelům, kteří jsou motivovaní k životní změně. Zájemcům z řad odsouzených bude nabídnuta kontinuální podpora v době propuštění tak, aby byla eliminována rizika recidivy a byli schopni zvládnout náročné období výstupu z vězení na svobodu. Do projektu budou moci vstupovat již během pobytu ve vězení (Aktivita 1) s možností pokračující spolupráce po propuštění (Aktivita 2), dále bude CS do projektu zapojována na svobodě bez předešlé spolupráce ve věznici.

Cílová skupina: Osoby s trestní minulostí s pobytem na území hl. m. Prahy se zaměřením na osoby v MČ Praha 2:

  1. a) ve/po výkonu trestu odnětí svobody
  2. b) osoby vykonávající alternativní trest
  3. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v Rejstříku trestů.

Klíčové aktivity

  1. Podpora v přípravě na propuštění z VTOS
  2. Podpora v pracovní integraci a sociální stabilizaci 

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.