Další projekty

Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2017

Doba realizace projektu: 04/2017 – 3/2018

Místo realizace projektu: Praha

Donor: Projekt je realizován S PODPOROU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2


Cíle projektu: 

Cílem projektu je terciární prevence kriminality (recidivy) u min. 90 osob s trestní minulostí na území hl. města Prahy se zaměřením na osoby vykonávající alternativní trest, část osob je přímo obyvateli MČ Praha 2 nebo se v ní dlouhodobě zdržuje. Jedná se o resocializační program, který se zaměřuje na integraci CS v těchto dílčích cílech:

  • Podpora stabilizace a nabídka účasti v projektu u 90 osob z CS a zprostředkování informací a kontaktů v oblasti dávek, bydlení příp. dalších služeb.
  • Získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání případně zprostředkování zaměstnání u spolupracujících zaměstnavatelů a na volném trhu práce u 60 osob z CS.
  • Řešení zadluženosti u 60 osob z CS.

Cílové skupiny: 

Cílovou skupinou jsou osoby s trestní minulostí:

  • po výkonu trestu odnětí svobody,
  • osoby vykonávající alternativní trest,
  • další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.

Hlavní aktivity:

  • Podpora stabilizace
  • Pracovní poradenství, zprostředkování zaměstnání a spolupráce se zaměstnavateli.
  • Dluhové poradenství – řešení zadluženosti a oddlužení

Výstupy projektu:

Celkem 90 osob dlouhodobě zapojených do projektu, z nichž 60 si zvýší kompetence k uplatnění na trhu práce, 20 osob najde pracovní uplatnění. 60 osob z cílové skupiny bude zapojeno do řešení své situace v oblasti zadluženosti.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum, z. s.