Další projekty

Together for Systemic Change in Criminal Justice

Doba realizace: 1. 10. 2019 – 31. 8. 2022

Místa realizace: Česká republika, Nizozemsko, Slovensko, Velká Británie

Donor: Program Erasmus+

 

 

 

Cíle projektu:

Podpora systémové změny systému trestní justice – od represivního k restorativnímu přístupu.
Sdílení osvědčených postupů a zkušeností mezi partnery působícími v oblasti trestní justice se dvěma cíli:

– zlepšení spolupráce mezi stakeholdery, zejména nevládními organizacemi a státními institucemi na základě zásad kolektivního dopadu
– zlepšení systému reintegrace bývalých pachatelů

Stručný popis:

Projekt je zaměřen na podporu systémových změn vedoucích k lepší reintegraci bývalých delikventů ve 4 zemích – České republice, na Slovensku, v Nizozemsku a ve Velké Británii, s využitím metodiky
kolektivního dopadu. Projekt se zaměřuje na výměnu zkušeností a sdílení osvědčených postupů. Úspěšná reintegrace bývalých vězňů vyžaduje komplexní přístup, propojení mezi systémem trestní justice a sociálním systémem, stejně jako spolupráci všech aktérů. Je důležité, aby stakeholdeři spojily své síly při vytváření, pilotování a zavádění systémových iniciativ, které by zvýšily kvalitu, propojení a účinnost reintegračních služeb.

Klíčové aktivity:

2 mezinárodní projektová setkání
4 exkurze do partnerských zemí za účasti stakeholderů
1 diseminační akce pro 80 účastníků v České republice
Šíření osvědčených postupů v partnerských zemích

Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA204-061356

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

Partners:

Criminal Justice Alliance (UK)

Konzultačné a informačné centrum Edukos (SK)

Restorative Justice Nederland (NL)