Další projekty

Tréninková místa Chodov 2022

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 30. 11. 2022

Místo realizace: Chodov

Donor: Projekt je spolufinancován městem Chodov

Cíl: Posílení kompetencí a dovedností pro vstup na trh práce u cílové skupiny osob s trestní minulostí prostřednictvím tréninkových míst (tzv. pracovní četa) a posílení bezpečnosti vč. prevence recidivy ve městě Chodov

Cílová skupina: osoby s trestní minulostí s motivací pro vstup na trh práce a stabilizaci sociálního zázemí

Aktivity:

Realizace tréninkových míst pro osoby s trestní minulostí

Podpora k zvýšení zaměstnatelnosti, finanční gramotnosti a řešení sociální destability

Realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.