Další projekty

Učební program – mladiství

Doba realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2013

Místo realizace projektu: Jihočeský, Ústecký, Karlovarský, Liberecký a Plzeňský kraj

Cílové skupiny:

Projekt je určen mladistvým pachatelům ve věku 15-18 let, klientům Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS), kteří spáchali násilné nebo majetkové trestné činy menší závažnosti, kteří páchají trestnou činnost opakovaně, a kterým bylo uloženo výchovné opatření v podobě účasti na probačním programu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je předcházení sociálního vyloučení mladistvých pachatelů trestné činnosti. Projekt přispěje k jejich sociální a ekonomické (re)integraci, k snížení míry recidivy trestné činnosti mladistvých, vede mladistvé k odpovědnosti a chrání společnost. Cíle projekt dosáhne prostřednictvím Učebního programu – mladiství, který byl, ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 218/2003 Sb., ministrem spravedlnosti schválen a zapsán do seznamu akreditovaných probačních programů vedeného MSp ČR.

Hlavní aktivity:

Realizace Učebního programu – mladiství

Program je veden kognitivně – behaviorální metodou. Důraz je kladen na přímou aktivitu klientů, uspořádání důsledků trestné činnosti v písemné podobě, nácvik nové strategie chování a princip opakování. Formou práce s klienty je individuální práce ve skupině. Program staví na rozvoji pozitivních stránek klienta, obsah programu je propojován s běžným dnem klienta, je jasně strukturován a nabízí specifické sociální dovednosti, které povedou k dosahování potřeb klienta bez konfliktu se zákonem.

Program je určen pro skupinu 3-10 klientů. Skupinu 3-5 klientů povede 1 lektor. Skupinu 6-10 kl. povedou 2 lektoři. Časová dotace: 26 hodin (celkem 13 setkání ve frekvenci 1 x týdně). Celkem bude za 3leté období realizováno 45 programů na 12 střediscích PMS ČR.

Realizátor: RUBIKON Centrum

Partneři: Probační a mediační služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/43.00098

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Rulíková

Garant projektu: Mgr. Dagmar Doubravová

Dokumenty k projektu: