Další projekty

Učební program (výchovný program) pro děti

Doba realizace projektu: 1. 7. 2012 – 30. 11. 2012

Místo realizace projektu: Ústí nad Labem

Cíl projektu:

  • Cílem projektu je zvýšit šanci na sociální (re)integraci dětí ve věku 10 – 15 let ohrožených sociálním vyloučením. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k posílení klíčových kompetencí těchto klientů v oblasti posílení prosociálních vzorců chování, zvýšení právního povědomí a snížení rizik konfliktu se zákonem a porušování společenských norem.
  • Vedlejšími cíli je setrvání ve vzdělávacím procesu, posílení spolupráce klientů s oddělením sociální prevence. Projekt reaguje na potřebu oddělení sociální prevence v Ústí nad Labem

Cílové skupiny:

Projekt je určen dětem ve věku 10-15 let, které jsou klienty oddělení sociální prevence osboru sociálních věcí města Ústí nad Labem

Hlavní aktivity:

  • Realizace Učebního programu – děti ve věku 10 – 15 let
    Učební program je skupinový výchovný program zaměřený na posilování dovedností potřebných pro vedení života bez konfliktů se společenskými normami a zvýšení právního povědomí. Program využívá principů kognitivně – behaviorální teorie, která spočívá v popsání nežádoucích a naučení žádoucích způsobů chování a ve změně postojů a hodnocení, jež se nakonec promítne do rozhodování a výsledného jednání klienta v rizikových situacích.
  • Program je určen pro 14 klientů. Skupinu 7 klientů povede 1 lektor. Časová dotace: 14 hodin (celkem 7 setkání ve frekvenci 1 x týdně). Celkem budou realizovány 2 běhy v Ústí nad Labem.

Realizátor: RUBIKON Centrum

Partner projektu: Ministerstvo vnitra ČR, Statutární město Ústí nad Labem, Oddělení sociální prevence v Ústí nad Labem

Donátor: Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR z dotace ze státního rozpočtu určených na úhradu nákladů realizace dílčího projektu Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem v roce 2012 a dále je spolufinancován z prostředků Statutárního města Ústí nad Labem, www.usti-nad-labem.cz

Kontaktní osoba: Mgr Blanka Burdová

Garant projektu: Mgr. Dagmar Doubravová

Dokumenty k projektu: Harmonogram