Další projekty

Umím si poradit s financemi, abych mohl/a překročit minulost

Doba realizace projektu: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2016

Místo realizace projektu: Hlavní město Praha

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost a řešit zadluženost u osob po výkonu trestu, kteří dlouhodobě spolupracují s RUBIKON Centrem a podpořit v tomto směru i jejich rodinné příslušníky, s nimiž sdílejí své finance.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou klienti RUBIKON Centra, kteří jsou po výkonu trestu v Praze nebo jejím blízkém okolí. Do projektu jsou zahrnuti i jejich rodiny, s kterými hospodaří – řeší společně své finance.
Hlavní aktivity:
  • Interaktivní skupinový program Finanční gramotnost a řešení zadluženosti po výkonu trestu – zaměřený na základní orientaci v tématech finanční gramotnosti a řešení zadluženosti a na řešení své konkrétní situace, kurz je veden interaktivní formou. 
  • Individuální finanční a dluhové poradenství – probíhá v návaznosti na předchozí aktivitu, poradenství zahrnuje oblast hospodaření, mapování závazků, komunikace s věřiteli, splácení závazků, exekuce a další řízení spojená s vymáháním a oddlužení podle Insolvenčního zákona.
  • Workshop pro klienty/ky a jejich blízké – neformální vzdělávání ve finanční gramotnosti pro skupinu úspěšně zaměstnaných klientů a jejich blízkých, zahrnuje témata: mám pravidelný příjem-jak ho dobře využít, finanční plánování, zajištění budoucnosti a rizikových situací, bezpečnost ve světě financí, jak sladit hodnoty a postoje v oblasti financí v rodině, výchova dětí k finanční gramotnosti apod.
 Realizátor projektu: RUBIKON Centrum 

 Donátor: ČSOB Nadační program vzdělání

Kontaktní osoba: Zuzana Nováková