Další projekty

Veřejná zakázka „Inovace a rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele „Učební program – mladiství“

Doba realizace projektu: 28. 3. 2013 do 31. 1. 2016

Místo realizace projektu: Česká republika – všech 8 soudních krajů

Cíl projektu:

Inovace a zajištění široké dostupnosti osvědčeného probačního programu pro mladistvé pachatele, „Učební program mladiství“, vč. získání řádné akreditace v rámci akreditačního systému Ministerstva spravedlnosti ČR. Inovace spočívá v modifikaci Učebního programu – mladiství pro skupinu 3 účastníků a individuální práci s mladistvým a jeho rodinou s využitím postupů z multisystémových modelů probačních programů.

Cílová skupina:

Mladiství pachatelé závažnějších násilných nebo majetkových trestných činů, kteří páchají trestnou činnost opakovaně a u nichž pracovníci PMS ČR vyhodnotili vyšší riziko opakování trestné činnosti a potřebu individuálního přístupu se zapojením rodiny.

Hlavní aktivity:

  • Aktualizace manuálů Učebního programu – mladiství

2 klíčoví experti provedou inovaci Učebního programu – mladiství a s tím spojenou aktualizaci manuálů programu. Připraví první      verzi inovovaného programu, kterou ve spolupráci se zkušenými lektory pilotně ověří v praxi v rámci 2 pilotních běhů.

  • Školení 8 školitelů v osmi soudních krajích

2 klíčoví experti vyškolí 8 školitelů, kteří budou lektorskou základnou pro nábor, školení a supervizi nových lektorů v 8 soudních krajích. Školení bude zaměřeno na zdokonalení lektorských dovedností, vedení skupiny lektorů a poskytováni supervize.

  • Školení 80 lektorů inovovaného programu v osmi soudních krajích

Nábor a vyškolení 80, minimálně však 50 lektorů v 8 soudních krajích. Školení lektorů povedou školitelé, bude realizováno ve 3 skupinách o cca 17-27 účastnících. Probíhat bude na regionální úrovni dle poptávky ze strany středisek PMS ČR a možností v konkrétním regionu.

  • Schválení 2 inovovaných manuálů a kompletního portfolia programu v akreditačním řízení Ministerstva spravedlnosti ČR pro probační programy pro mladistvé pachatele, grafika a tisk manuálů a letáků
  • Realizace 100 běhů inovovaného programu v 8 soudních krajích, včetně zajištění supervize

Jednotlivé běhy v celkovém rozsahu 5200 hodin budou realizovány postupně v návaznosti na vyškolení lektorů a dle poptávky ze strany konkrétních středisek PMS ČR. Práce lektorů bude podpořena supervizemi, které povedou školitelé.

Zadavatel: Probační a mediační služba ČR

Dodavatel: RUBIKON Centrum

Kontaktní osoba: Marek Demner

Odborný garant: Dagmar Doubravová

Realizováno v rámci projektu PMS ČR:
„Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“

Donátor:
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union