Další projekty

Rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele – PUNKT Rodina

Doba realizace projektu: 27. 8. 2015 do 31. 10. 2016

Místo realizace projektu: Česká republika – všech 8 soudních krajů

Cíl projektu :

Pokračování v zajištění široké dostupnosti probačního programu PUNKT rodina, který získal řádnou akreditaci v rámci akreditačního systému Ministerstva spravedlnosti ČR a může být ukládán jako výchovné opatření dle § 17 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.

Zakázka navazuje na realizaci 100 běhů programu PUNKT rodina v rámci předchozí veřejné zakázky „Inovace a rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele Učební program – mladiství“.

Cílová skupina:

Mladiství pachatelé závažnějších násilných nebo majetkových trestných činů, kteří páchají trestnou činnost opakovaně a u nichž pracovníci PMS ČR vyhodnotili vyšší riziko opakování trestné činnosti a potřebu individuálního přístupu se zapojením rodiny. 

Hlavní aktivity:

Realizace 100 běhů programu „PUNKT rodina“ v 8 soudních krajích, tj. až v 86 soudních okresech

Cca 90 vyškolených lektorů zrealizuje 100 běhů akreditovaného probačního programu PUNKT rodina v 8 soudních krajích dle potřeby jednotlivých středisek PMS ČR.  Práce lektorů bud podpořena supervizemi.

Zadavatel:
 Probační a mediační služba ČR

Dodavatel: RUBIKON Centrum, z. s.

Kontaktní osoba: Marek Demner

Odborný garant: Dagmar Doubravová

Realizováno v rámci projektu PMS ČR:

„Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“

Donátor:

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union