Další projekty

Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany

Doba realizace projektu: 11. 8. 2015 – 30. 6. 2016

Místo realizace projektu: Praha(dopad na celou ČR) a Švýcarsko (kanton Curych)

Účel a cíle projektu:

 • zajistit předání know how, mimo jiné zprostředkovat hodnoty pro sociální, ekonomickou, environmentální i  lokální oblast
 • postupně zavést ve Švýcarsku osvědčené metody fungování programu pracovní integrace v ČR rozšíření možností pracovního uplatnění pro sociálně znevýhodněné osoby
 • zprostředkovat a šířit myšlenku fungování sekundárního trhu práce jako nástroje pro smysluplné zapojení lidí, kteří pobírají sociální dávky a zatím nedosáhnou na uplatnění se na primárním trhu práce

Cílové skupiny: sociálně znevýhodněné osoby

 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 • osoby vykonávající alternativní trest
 • osoby s kriminální minulostí

Hlavní aktivity a výstupy:

Výstupem projektu bude získání konkrétních návodů k postupu a realizaci programu pracovní integrace v ČR a jejich postupné zavedení do nového českého programu pracovní integrace.

Aktivity, které budou během realizace projektu realizovány:

 • Proškolení manažera programu pracovní integrace v oblasti fungování švýcarského programu pracovní integrace,
 • Devítičlenná delegace do kantonu Curych, za cílem získaní vhledu do švýcarského systému a forem podpory zaměstnávání znevýhodněných občanů, jak je tento systém uplatňován v praxi (formou programů pracovní integrace apod.).
 • Zpracování manuálu pro fungování programu pracovní integrace: interní procesy, interní předpisy, obchodní model, marketing aj..
 • Seminář a workshop za cílem seznámení se švýcarským systémem a příklady dobré praxe.
 • Vznik webových stránek propagující švýcarské know-how vytvořené dle švýcarského modelu.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Partneři: VEBO (VereinzurEntwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa) – Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě (Švýcarsko)

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce

Kontaktní osoba: Kateřina Mikuláštíková