Další projekty

Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti a individuální poradenství v řešení zadluženosti pro seniory

Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014

Místo realizace projektu: Středočeský kraj

Cíl projektu:

Předcházet nepříznivé situaci seniorů ve spojitosti s finanční tísní a ohrožením předlužeností ve Středočeském kraji formou 20-ti přednášek setkání s následným individuálním poradenstvím a distribucí informační publikace.

Cílová skupina:

Senioři, kteří se ocitli ve finanční tísni nebo jsou ohrožení předlužeností.

Hlavní aktivity:

  • Přednášky pro seniory, jejíž cílem je předcházet nepříznivé situaci  seniorů ve spojitosti s finanční tísní a ohrožením předlužeností. Pro ty, kteří se ocitli ve finanční tísni, příp. kteří jsou ohrožení předlužeností, tj. mají problémy s hospodařením, mají nedostatek informací v oblasti řízení osobních financí, jsou „zranitelní“ v oblasti přijímání nabídek úvěrových nebo jiných společnost, nemají dostatečnou podporu v rodině a sociálním okolím v oblasti finančního zajištění a řízení osobních financí, mají dluhy u více subjektů, napjatý osobní rozpočet, problémy v komunikaci s věřiteli a dalšími zapojenými subjekty, případně jsou již jejich dluhy soudně a exekučně vymáhané (exekuční srážky z důchodu apod.)
  • Navazující individuální poradenství k řešení finanční situace
  • Příprava a distribuce informační brožury JAK NA DLUHY (NEJEN) PRO SENIORY

Donátor:

Projekt prevence kriminality „Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti a individuálního poradenství v řešení zadluženost“ je součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2014 a je realizován ze pomoci státní účelové dotace od Ministerstva vnitra

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Kontaktní osoba: Hana Kramlová