Další projekty

YELLOW RIBBON A YELLOW RIBBON RUN (BĚH SE ŽLUTOU STUŽKOU) 2023

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Místo realizace: celá ČR
Donátor: Jihomoravský kraj (podporuje Yellow Ribbon Run od roku 2020).

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je upozorňovat na téma obtížné integrace osob po výkonu trestu a upoutat pozornost veřejnosti a potenciálních zaměstnavatelů. Právě získání stálého zaměstnání je pro lidi s trestní minulostí zásadní pro úspěšnou integraci do většinové společnosti.

Díky Yellow Ribbon Run vzniká příležitost vysvětlit proces integrace osob s trestní minulostí. Formou doprovodného programu, výstavy Uteč předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu také přiblížit příběhy osob s trestní minulostí a osobností, které podporují „žlutou stužku“.

V Yellow Ribbon Run je potřeba neustále rozšiřovat komunitu příznivců a běžců, díky ní vznikají příležitosti k lepší integraci lidí s trestní minulostí.  Daří se urychlit integrační procesy, minimalizovat byrokracii, a propojit běžce s trestní minulostí s organizacemi, které mohou pomoci citlivé období po výkonu trestu zvládnout. Získávat zájem komunity o téma vězeňství je stěžejní pro projekt i celou společnost.

Značnou část komunity Yellow Ribbon Run tvoří běžci s trestní minulostí, kteří se zapojují do běhu i po výkonu trestu. Je jisté, že se i nadále bude komunita rozšiřovat a běžci s trestní minulostí budou mít zásadní motivaci těžké období po výkonu trestu zvládnout.

V roce 2023 se uskuteční již 8. ročník YRR, který je tematicky věnovaný ženám.

Cílová skupina, účastníci:

  • Osoby ve výkonu trestu
  • Osoby po výkonu trestu
  • Děti vězněných rodičů a jejich rodiny
  • Běžci z řad partnerských organizací
  • Zástupci neziskových organizací
  • Zástupci státních organizací činných v trestní justici
  • Běžci z řad soukromého sektoru
  • Aktivní občané, kteří participují na aktivitách v sociální oblasti

Realizace:

Hlavní akci v Aktivním lesoparku Řepy předchází žlutostužkové běhy ve věznicích. Na letošním ročníku má v plánu participovat 25 z 35 věznic v ČR.

Hlavní závod pro veřejnost, který se koná každý rok v červnu, organizuje sportovec a filantrop Tomáš Slavata, který byl navíc oceněn významnou evropskou cenou BE ACTIVE LOCAL HERO.

Komunita běžců a fandů aktuálně čítá cca 800 lidí, kteří závodí nebo se účastní akcí YRR.

Projekt získává podporu VIP, oceňovaného fotografa Jana Jirkovského, autora doprovodné výstavy „Uteč předsudkům“, týmu 4 moderátorek České televize s biatlonisty Michala Krčmáře a ambasadora projektu Petra Čtvrtníčka. Patronkou dětského běhu je moderátorka České televize Barbora Černošková.

Smlouva č. JMK085804/23/OSV

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.