Další projekty

Z basy rodičem

Doba realizace: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024
Místo realizace: Ostrava
Donátor: Heimstaden Czech s.r.o.

 


Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora volnočasových aktivit nezletilých dětí našich klientů – rodinám a osamělým rodičům se zkušeností s konfliktem se zákonem, kteří si k sobě navzájem znovu hledají cestu a po odloučení obnovují vztah.

Prostřednictvím společných aktivit a smysluplným trávením volného času pomáháme rodičům znovu-navázat a prohloubit vztah s nezletilými dětmi. Projekt je určen jak dětem mladším (např. společné výtvarné tvoření, zdokonalení se v plavání), tak cílí i na děti starší (např. zájmové kroužky, angličtina, rozvoj specifických dovedností).

V rámci projektu podpoříme 4-6 dětí zabydlených klientů a klientek.

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.