Další projekty

Zaměstnatelnost vězněných žen

Doba realizace: 1.1. – 30.11.2024
Místo realizace: Praha a Věznice a ÚPVZD Opava
Donor: Fundación Konecta, Madrid

 

 

 

Cíl projektu: Zvýšit předpoklady pro zvýšení zaměstnatelnosti žen vystupujících z vězení a tím přispět k jejich sociální integraci.

Stručný popis: Ženy vycházející z vězení čelí kumulaci znevýhodnění vč. znevýhodnění pro vstup na trh práce. Často jde o nízké vzdělání a pracovní zkušenosti, snížené sociální dovednosti a nízké sebevědomí včetně sociálního znevýhodnění umocněného gender aspekty. Problém má negativní dopad na společnost a státní rozpočet (oslabení ekonomiky a tuzemské pracovní síly, šedá ekonomika, náklady veřej. rozpočtů, nevymahatelnost pohledávek, recidiva).

Klíčové aktivity:

 1. Náborový den
  Aktivita probíhá v ženské věznici formou půldenního setkání s vězněnými ženami, v rámci setkání budou ženy seznámeny s možnostmi pracovního uplatnění v segmentu call center a bude jim umožněno si pod odborným vedením pracovníků firmy Konecta zmapovat a rozvinout dovednosti potřebné pro tuto činnost.
 2. Pohovory nanečisto
  Jedná se o cvičné pracovní pohovory – věznici navštíví zaměstnavatelé, kteří absolvují s vězněnými ženami sadu cvičných přijímacích pohovorů, z každého pohovoru vězněná žena získá zpětnou vazbu. Před konáním Pohovorů nanečisto jsou ženy na pohovory připraveny (příprava CV, vodítko pro sebeprezentaci vč. využití zkušeností z aktivity 1.  Aktivita slouží také jako nástroj k osvětě zaměstnavatelů.
 3. Networkingové setkání pro zaměstnavatele
  Pracovní setkání zaměstnavatelů, součástí bude sdílení dobré praxe z náboru a zaměstnávání osob s trestní minulostí i sdílení zkušeností při překonávání případných potíží, se kterými se zaměstnavatelé setkávají. Součástí bude vystoupení žen s žitou zkušeností (bývalých klientek). Setkání proběhne v Komunitním centru Kotlaska.
 4. Spolupráce s médii
  Jedná se o průřezovou aktivitu spočívající v průběžné spolupráci s médii a prezentací realizovaných aktivit a příběhů zapojených vězněných žen (mediální výstupy a prezentace na sociálních sítích žadatele a všech zapojených aktérů (Konecta, zaměstnavatelé, věznice).