Další projekty

ZPÁTKY DO ŽIVOTA

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Místo realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus

 


Cíl projektu:
Zajistit aktivní začlenění 270 osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody do společnosti.

Stručný popis: Projekt řeší situaci osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody a reaguje na potřebu této cílové skupiny získat podporu k sociálnímu začlenění, řešení předluženosti a znevýhodnění na trhu práce.

Nástrojem pro začlenění je komplex aktivit, který umožní podporu a motivaci k začlenění těchto osob do společnosti v rizikovém období. Podpora spočívá v kontinuální práci s cílovou skupinou v a po výkonu trestu postavené na mapování potřeb, individuálním plánování, poradenství a casemanagementu.

Klíčové aktivity:

 1. Zapojení a motivace cílové skupiny
  – Aktivita zahrnuje oslovení a vstup účastníků do projektu.
 2. Komplexní individuální plán sociální integrace
  – Aktivita je zaměřená na proces individuálního plánování oblastí a intenzity podpory dle potřeb účastníků a vyhodnocování procesu práce s nimi. Součástí je koordinace spolupráce s dalšími aktéry (casemanagement).
 3. Podpora v oblasti sociální a materiální stabilizace
  – Aktivita zahrnuje podporu v řešení konkrétních kroků v oblasti sociálního začlenění.
 4. Podpora v oblasti řešení finanční situace a dluhů
  – Aktivita zahrnuje podporu v řešení konkrétních kroků v oblasti zadluženosti a financí.
 5. Podpora v oblasti zaměstnání
  – Aktivita zahrnuje podporu v řešení konkrétních kroků v oblasti uplatnitelnosti na trhu práce.
 6. Metodické vedení a supervize realizačního týmu
  – Aktivita je určena sekundární cílové skupině projektu – odborným pracovníkům v přímé práci s klienty, zajišťuje podporu pracovníků při spolupráci s náročnou cílovou skupinou.

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_043/0001502
Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.