Další projekty

Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku

Doba realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Místa realizace: Moravskoslezský kraj

Donátor:

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl: hlavním cílem projektu je zpřístupnit možnost dlouhodobého zaměstnání osobám v a po výkonu trestu odnětí svobody na území Ostravské aglomerace s nízkou úrovní kvalifikace.

Stručný popis: projekt reaguje na nedostatečný přístup nízkokvalifikovaných osob před a po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody k zaměstnání.

Cílová skupina: neaktivní osoby v a po výkonu trestu odnětí svobody na území Ostravské aglomerace s nízkou úrovní kvalifikace.

Klíčové aktivity: aktivity nabízejí komplexní podporu reagující na specifické potřeby k aktivizaci a zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny ve výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnanosti cílové skupiny po propuštění. Součástí je i podpora v řešení dluhů jako hlavní bariéry k motivaci k legální práci:

  1. Vstupní motivační aktivity
  2. Analýza dluhů a rozvoj finanční gramotnosti pro hledání zaměstnání
  3. Poradenství k realizaci individuálního plánu
  4. Rozvoj kvalifikace
  5. Doprovodný rozvoj pracovních a sociálních kompetencí
  6. Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci.

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011575

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.