Kurzy k objednání

Řešení finanční situace zadlužených osob – úvod do problematiky

akreditace č. 2014/0998-PC/SP/VP/PP

Kurz je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností a/nebo chudobou a sociálním vyloučením
 • všem, které tato problematika zajímá

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • orientovat se v základních pojmech a termínech dluhové problematiky a problematiky spotřebitelských úvěrů
 • identifikovat principy nárůstu dluhu v čase a nabídnout nejvhodnější řešení dluhu v jeho jednotlivých fázích
 • poradit klientům, jak zmapovat svou situaci, jak činit informovaná rozhodnutí v oblasti spotřebitelských úvěrů a jak předcházet zadluženosti či jejímu dalšímu nárůstu
 • předat klientům základní rady, jak v konkrétní situaci postupovat a jak sestavit svůj osobní/rodinný rozpočet
 • informovat klienty o možnostech obrany v exekuci a o podmínkách osobního oddlužení

Forma:

 • jednodenní interaktivní kurz v rozsahu 8 hodin
 • simulace praktických situací a modelová cvičení, práce s kazuistikou, rozbor případové práce ve skupině

Obsah kurzu:

 • dluhová kazuistika – naladění se na téma
 • druhy dluhů a jejich specifika v dluhovém portfoliu
 • ekonomické/finanční/právní pojmy
 • základní orientace v občanském právu z hlediska dluhové problematiky
 • finanční trh – spotřebitelské úvěry a půjčky
 • nárůst dluhu v čase – jednotlivé situace a možnosti řešení
 • následky zadluženosti a důsledky nesplácení dluhů
 • zásady komunikace s věřitelem
 • exekuce – informační penzum (druhy exekucí, obrana)
 • kazuistika z úvodu – nové poznatky pro řešení získané během kurzu

Cena:

1 účastník standardní cena 1 200 Kč
2 účastníci sleva 5 % 1 140 Kč
3-5 účastníků sleva 10 % 1 080 Kč
5-7 účastníků sleva 15 % 1 020 Kč

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (výchova, vzdělávání). Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží certifikát.