Kurzy k objednání

Kurz finanční gramotnosti pro děti/mladistvé

Kurz je určen:

 • dětem staršího školního věku (od 2. stupně ZŠ) a mladistvým, kteří potřebují zvýšit praktickou finanční gramotnost nebo jsou ohroženi zadlužeností např. z  důvodu nestabilní sociální situace nebo jiných znevýhodnění

Absolventi kurzu budou schopni:

 • orientovat se v základních pojmech a termínech používaných v oblasti půjček a úvěrů
 • orientovat se v dluhové problematice jako celku (jak vzniká dluh, jak se vyvíjí v čase a jaké jsou důsledky předlužení)
 • pracovat s osobním rozpočtem a rozpočtem domácnosti

Forma:

 • jednodenní kurz v rozsahu 6 hodin
 • simulace praktických situací a modelová cvičení, práce s rozpočtovou kazuistikou, rozbor případové práce ve skupině

Obsah kurzu:

 • rozpočtová kazuistika – naladění se na téma
 • peníze – formy, účel, správa
 • osobní rozpočet a rozpočet domácnosti – účel, funkce, principy
 • pojmy finanční gramotnosti
 • trh spotřebitelských úvěrů a půjček – nabídka, nástrahy, specifika
 • dluh – co to vlastně je, druhy závazků, priority ve splácení
 • nárůst dluhu v čase – jednotlivé fáze života dluhu a jejich specifika
 • zadluženost a předluženost – následky
 • exekuce a osobní bankrot – základní informační penzum
 • rozpočtová kazuistika z úvodu – využití poznatků získaných během kurzu

Cena:

Připravíme na základě požadavků (místo konání, počet účastníků atd.) Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží osvědčení.