Kurzy k objednání

Podpora zavedení dluhového poradenství

Služba je určena:

  • městům či obcím, které chtějí vybudovat dluhovou poradnu
  • organizacím, které chtějí ve svém městě či obci vybudovat dluhovou poradnu nebo chtějí zavést dluhové poradenství do svých služeb

Cíl:

Podle svých potřeb získáte:

  • praktickou ukázku našeho mobilního dluhového poradenství
  • metodickou podporu pro zavedení dluhového poradenství
  • postupy pro organizačně–technické zajištění nové služby
  • proškolení a odborné zapracování nových nebo nově proškolených pracovníků
  • další podporu ve formě supervizí nebo právních konzultací
  • podporu při nastavení sledování a kontroly kvality poradenství

Forma a obsah služby:

  • liší se podle rozsahu domluvené zakázky, jedná se zejména o konzultace, podporu v oblasti metodických materiálů a manuálů, kurzy k proškolení pracovníků a supervize
  • součástí nabídky je i dluhové poradenství „na zkoušku“, které zajistíme prostřednictvím dojížďky našich dluhových poradců a právníka do Vašeho města či obce

Cena:

Připravíme na základě požadavků objednavatele (místo, rozsah a obsah konzultací atd.)