Kurzy k objednání

Pracovní poradenství pro klienty se záznamem v rejstříku trestů

Workshop je určen:

 • pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky služeb zaměřených na trh práce
 • pro pracovní a kariérní poradce

Absolventi budou schopni:

 • doprovázet klienta na cestě k zaměstnání od mapování pracovního potenciálu, kompetencí a aspirací klienta přes selekci vhodných příležitostí, efektivní komunikaci se zaměstnavatelem a získání pracovního místa až po úspěšné zvládnutí adaptační fáze v novém zaměstnání
 • využívat postupy a nástroje pracovního poradenství šitého na míru klientům se záznamem v rejstříku trestů 

Forma:

 • dvoudenní workshop v rozsahu 16 hodin
 • simulace situací z praxe a modelová cvičení, kazuistiky, rozbor případové práce ve skupině, nácvik nejúčinnějších poradenských intervencí
 • příklady dobré praxe v komunikaci se zaměstnavateli ohledně náboru pracovníků se záznamem v rejstříku trestů

Obsah workshopu:

 • povaha a fáze pracovního poradenství
 • specifika pracovního poradenství pro klienty s trestní minulostí
 • mapování pracovního potenciálu klienta, jeho kompetencí a také aspirací
 • analýza subjektivních a objektivních bariér pro vstup/návrat na trh práce
 • pravidla pro zahlazování starých trestů (kdy a jak žádat o “výmaz z rejstříku testů“)
 • rozvíjení kompetencí klienta ucházet se o práci, trénink komunikace se zaměstnavateli
 • proces prověřování klienta a posouzení vhodnosti doporučit ho zaměstnavateli
 • podpora klienta během adaptační fáze v novém zaměstnání
 • témata konzultací pro zaměstnavatele k náboru pracovníků s trestní minulostí: časté obavy zaměstnavatelů a zvládání jejich námitek

Cena:

Připravíme na základě požadavků (místo konání, počet účastníků atd.)
Cena workshopu zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží osvědčení.