Kurzy k objednání

Řešení finanční situace předlužených osob v praxi

akreditace č. 2015/0601-PC/SP

Kurz je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností a/nebo chudobou a sociálním vyloučením, kteří již mají základní zkušenosti s dluhovým poradenstvím
 • všem, které tato problematika zajímá

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • profesionálně poradit klientům, jak činit informovaná rozhodnutí a předcházet své zadluženosti či jejímu dalšímu nárůstu
 • orientovat se v procesu soudního řízení a pomoci osobám, které se ho účastní
 • sepsat žalobu či odvolání proti rozhodnutí soudu
 • zpracovat návrh na povolení oddlužení
 • identifikovat úkony, které je potřeba učinit v insolvenčním řízení (podání doplnění návrhu, odvolání apod.)
 • orientovat se v průběhu exekučního řízení a uplatnit prostředky obrany v exekuci (námitky, odvolání, návrhy na zastavení exekuce)

Forma:

 • interaktivní dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin
 • práce s materiály a kazuistikou, rozbor případové studie, diskuze, vyhledávání online

Obsah kurzu:

 • zmapování dluhů
 • institut promlčení
 • exekuce
 • trh spotřebitelských úvěrů a půjček
 • metodika práce s klientem
 • praktikum z dluhové poradny – rozbor řešení nejčastějších problémů klientů
 • rozbor a zpracování dvou vzorových případů klientů z dluhové poradny
 • vyplnění žádosti o osobní bankrot
 • zásady komunikace s věřitelem
 • osobní bankrot – metodika výpočtu pro možnost využití osobního bankrotu klientem

Cena:

1 účastník standardní cena 2 750 Kč
2 účastníci sleva 5 % 2 613 Kč
3-5 účastníků sleva 10 % 2 475 Kč
5-7 účastníků sleva 15 % 2 338 Kč

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (výchova, vzdělávání). Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží certifikát.