Kurzy k objednání

Řešení finanční situace předlužených osob v teorii i praxi

akreditace: zažádáno

Kurz je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností a/nebo chudobou a sociálním vyloučením, kteří si potřebují utřídit znalosti a procvičit praktické dovednosti při práci s klienty
 • všem, které tato problematika zajímá

Vzhledem ke zkrácené časové dotaci je vhodné, aby účastníci měli základní orientaci v jednotlivých tématech a právních pojmech.

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • efektivně poradit klientům, jak činit informovaná rozhodnutí a předcházet své zadluženosti či jejímu dalšímu růstu,
 • orientovat se a prakticky pomoci při soudních řízeních,
 • sepisovat návrhy na zahájení řízení či obranné prostředky proti rozhodnutí soudu
 • sami zpracovat návrh na povolení oddlužení a činit potřebné procesní úkony v insolvenčním řízení (např. podání doplnění návrhu, odvolání, atd.)
 • orientovat se v průběhu exekučního řízení a sepsat a uplatnit prostředky obrany v exekuci (námitky, odvolání, návrhy na zastavení exekuce)

Forma:

 • interaktivní dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin
 • práce s materiály a kazuistikou, rozbor případové studie, diskuze, vyhledávání online

Obsah kurzu:

 • zmapování dluhů
 • ekonomické pojmy a trh spotřebitelských úvěrů a půjček
 • právní pojmy v souvislosti s řešením zadluženosti
 • časová osa vývoje dluhu a nárůst dluhu v čase
 • exekuce
 • metodika práce s klientem
 • osobní bankrot

Cena:

1 účastník standardní cena 2 750 Kč
2 účastníci sleva 5 % 2 613 Kč
3-5 účastníků sleva 10 % 2 475 Kč
5-7 účastníků sleva 15 % 2 338 Kč

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (výchova, vzdělávání). Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží certifikát.