Kurzy k objednání

Dluhová problematika v teorii a praxi

Akreditace 2015/0602-VP

Kurz je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností a/nebo chudobou a sociálním vyloučením
 • všem, které tato problematika zajímá

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • komplexně pracovat se zadluženým klientem
 • orientovat se v pojmech a termínech používaných v oblasti dluhové problematiky a problematiky spotřebitelských úvěrů
 • poradit klientům, jak svou situaci zmapovat, jak činit informovaná rozhodnutí v předcházení zadluženosti, v oblasti spotřebitelských úvěrů, při sestavování osobního/rodinného rozpočtu, ve všech fázích řešení předluženosti
 • určit a realizovat účinnou obranu v různých fázích vymáhání včetně exekučního řízení
 • vypočítat srážky ze mzdy, poučit klienta o postupech a možnostech během exekucí, zhodnotit situaci klienta s ohledem na možný insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení
 • vypočítat předpokládané uspokojení věřitelů během oddlužení splátkovým kalendářem, vyplnit podle požadavku soudů insolvenční návrh
 • orientovat se v průběhu insolvenčního řízení, v komunikaci s věřiteli, insolvenčním správcem, soudem

Forma:

 • interaktivní třídenní kurz v rozsahu 24 hodin
 • práce s materiály a kazuistikou, rozbor případové studie, diskuze, vyhledávání online

Obsah kurzu:

 • právo v dluhové oblasti
 • ekonomické a finanční pojmy v dluhové oblasti
 • spotřebitelský úvěr, ochrana spotřebitele
 • práce s předluženým klientem
 • mapování dluhů – teoretická část a praktické příklady
 • časová osa růstu zadluženosti – teoretická a praktická část
 • exekuce – úvod do tématu a praktická část
 • srážky ze mzdy – praktická část
 • obrana v exekuci
 • osobní bankrot – teoretická a praktická část

Cena:

1 účastník standardní cena 3 600 Kč
2 účastníci sleva 5 % 3 420 Kč
3-5 účastníků sleva 10 % 3 240 Kč
5-7 účastníků sleva 15 % 3 060 Kč

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (výchova, vzdělávání). Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží certifikát.