Kurzy k objednání

Stáž v RUBIKON Centru

Práce s lidmi s trestní minulostí v praxi RUBIKON Centra

Účast na stáži může být součástí celoživotního vzdělávání soc. pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Podle § 111 odst. 2 písm. c),  za tímto účelem s vámi na vyžádání podepíšeme smlouvu o poskytování stáže.

Stáž je určena:

 • odborníkům či studentům, kteří se chtějí orientovat v problematice integrace osob s trestní minulostí, systému trestní justice a postpenitenciární péče v ČR,
 • odborníkům, kteří chtějí načerpat poznatky z praxe jiné organizace a doplnit si tak svoje znalosti a dovednosti pro práci s klienty,
 • všem dalším, které tato problematika zajímá.

Absolventi stáže získají:

 • úvod do systému trestní justice a práce s osobami ve výkonu a po výkonu trestu v ČR,
 • přehled o praktickém fungování nejdůležitějších subjektů v dané oblasti,
 • informace o službách a metodice práce organizace RUBIKON Centrum s osobami ve/po výkonu trestu,
 • přehled o unikátním know-how v oblasti řešení uplatnění osob s trestní minulostí na trhu práce, včetně tréninkových míst,
 • informace o řešení dluhové problematiky u osob s trestní minulostí,
 • praktické zkušenosti od poradenských pracovníků a vedoucích pracovního tréninku,
 • odpověď na své dotazy v oblasti zaměření stáže.

Forma:

 • půldenní seminář s možností prodloužení o praktickou odpolední část – náslechy na poradenství a účast na tréninku,
 • interaktivní: diskuse s několika odborníky, debata s klienty, možnost prohlídky Komunitního centra a zahrady Kotlaska, kde jsou služby klientům poskytovány,
 • skupinová: dopolední část stáže probíhá ve skupině – možnost sdílení zkušeností zainteresovaných odborníků.

Balíček půldenní stáže obsahuje:

 • 2hodinový úvodní teoretický blok včetně informací o službách a metodice práce s klienty RUBIKON Centra,
 • 2hodinovou diskusi s odbornými pracovníky RUBIKON Centra.

Balíček jednodenní stáže navíc obsahuje:

 • 3hodinovou praktickou část: min. 2x náslech na poradenské práci či účast na pracovním tréninku osob s trestní minulostí s následným vysvětlením či doplněním informací z náslechů.

Termíny stáží jsou vypsány předem. Individuální termín je možné domlouvat pro skupinu min. 10 osob.

Informace k obsahu stáže: Bc. Kateřina Jirová, tel.: 775 408 484

Informace o termínech, domlouvání individuálních termínů, přihlášky a platby: Hana Kramlová, tel.: 730 158 873

Cena:

Půldenní stáž: 1.000,- Kč/osoba + 21% DPH
Celodenní stáž: 1.800,- Kč/osoba + 21% DPH