Kurzy k objednání

Oddlužení ve světle novely Insolvenčního zákona

Seminář je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností a/nebo chudobou a sociálním vyloučením
 • všem, které tato problematika zajímá

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se ve změnách, které přinesla novela Insolvenčního zákona účinná od 1. 7. 2017
 • podávat návrhy na oddlužení
 • splnit podmínky pro udělení akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR nutné k podávání návrhů na oddlužení a činností s tím souvisejících
 • orientovat se v průběhu přezkumného jednání, v problematice řešení dluhů z podnikání, oddlužení manželů či osvobození dlužníka po úspěšném oddlužení

Forma:

 • jednodenní seminář v rozsahu 8 hodin

Obsah semináře:

 • aktuální otázky insolvenčního řízení
 • oddlužení – jeho fáze a subjekty, které se oddlužení účastní
 • role neziskových organizací v oddlužení
 • akreditace, podmínky, postup
 • sepsání návrhu
 • formy oddlužení
 • přezkum pohledávek
 • aktuální otázky oddlužení pro závazky z podnikání, pro oddlužení manželů a pro pohledávky z titulu náhrady škody
 • nejasnosti po skončení oddlužení
 • další možnosti vývoje oddlužení v ČR

Cena: 1.800,- Kč/osoba + 21% DPH 

Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží osvědčení.