Kurzy k objednání

Oddlužení – kazuistický seminář

Seminář je určen:

 • Odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností a/nebo chudobou a sociálním vyloučením
 • Všem, které tato problematika zajímá
 • Účastníci by měli mít vlastní zkušenost s přípravou insolvenčních návrhů pro klienty.

Absolventi semináře budou:

 • znát vývoj praxe insolvenčních soudů v průběhu minulých let
 • vědět, jaké nároky mají soudy na návrhy na oddlužení v jednotlivých krajích
 • znát úskalí oddlužení podnikatelů či manželů
 • umět řešit specifické případy při podávání návrhů na oddlužení a návrhů po konkurzu

Forma:

 • jednodenní seminář v rozsahu 5 hodin
 • společný rozbor specifických případů z praxe

Obsah semináře: 

 • změny v Insolvenčním zákoně v průběhu minulých dvou let a jejich vliv na návrhy na oddlužení
 • dluhy z podnikání, problematické situace během oddlužení podnikatelů
 • nemovitost a oddlužení splátkovým kalendářem
 • návrh na oddlužení po skončení konkurzu
 • vymáhání pohledávek po skončení insolvenčního řízení
 • diskuze nad komplikovanými návrhy na povolení oddlužení, odvolání k vrchnímu soudu

Cena: 1.600,- Kč/osoba + 21% DPH

Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály a coffee break.
Absolventi obdrží osvědčení.