Kurzy k objednání

Srážky ze mzdy v exekuci a insolvenci krok za krokem

Seminář je určen:

 • pro mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky malých a středních organizací, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob

Absolventi semináře budou schopni:

 • správně provádět srážky z mezd zaměstnanců
 • orientovat se v povinnostech plátce příjmů
 • řešit souběh exekucí, přednostní a nepřednostní pohledávky a mnoho dalšího
 • orientovat se v základních podmínkách tzv. osobního bankrotu
 • identifikovat výhody i povinnosti pro zaměstnavatele, pokud je zaměstnanec v insolvenci

Forma:

 • jednodenní seminář v rozsahu 5 hodin

Obsah semináře:

 • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • příjmy, z nichž se srážky provádějí
 • srážky na základě dohody uzavřené podle § 2045 OZ
 • exekuční srážky
 • nezabavitelné částky, zabavitelná část mzdy
 • souběh exekucí
 • srážky přednostní a nepřednostní
 • pořadí srážek
 • povinnosti plátce příjmů
 • změna plátce
 • základní podmínky pro podání insolvenčního návrhu – jak poznám, že zaměstnanec tento institut potřebuje, a kde hledat pomoc
 • v čem se liší situace předluženého zaměstnance v exekuci a v insolvenci
 • srážky ze mzdy v průběhu insolvenčního řízení a oddlužení splátkovým kalendářem

Cena:

1 000 Kč + 21 % DPH standardní cena
  800 Kč + 21 % DPH zvýhodněná cena*

* pro zaměstnance, členy statutárních orgánů nebo správních rad neziskových organizací, dobrovolníky, kteří pracují pro neziskové organizace; platba za seminář však musí být hrazena danou neziskovou organizací

Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály a coffee break.

Absolventi obdrží osvědčení.