Kurzy k objednání

Stáž v dluhové poradně

 

Stáž je určena:

  • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností a/nebo chudobou a sociálním vyloučením
  • všem dalším, které tato problematika zajímá

Absolventi stáže získají:

  • znalost praktických postupů pro vedení konzultací se zadluženými klienty
  • praktické dovednosti pro práci s klienty v náročné životní situaci spojené se zadlužeností
  • zpětnou vazbu k případům z vlastní praxe

Forma:

  • jednodenní ukázka praxe dluhové poradny RUBIKON Centra, včetně konzultací využívaných postupů a dovedností

Balíček stáže obsahuje:

  • 4 hodiny účasti na poradenství s klienty
  • 2 hodiny následných konzultací (konzultace k poradenství, kterého se stážista účastnil – vždy 0,5 hod. po každé konzultaci)

Termín stáže je nutné domluvit cca 1 měsíc předem.

Cena:

2 110 Kč + 21 % DPH standardní cena
1 790 Kč + 21 % DPH zvýhodněná cena*

* pro účastníky kurzů RUBIKON Centra