Kurzy k objednání

Insolvence, oddlužení a sepis návrhu na oddlužení

akreditace č. A2019/1343-SP/PS

Kurz je určen:

 • dluhovým poradcům, pracovníkům s praxí s předluženými klienty, sepisovatelům insolvenčních návrhů
 • všem, které tato problematika zajímá

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • orientovat se ve změnách, které přinesla novely Insolvenčního zákona účinné od 1. 7. 2017 a od 1. 6. 2018
 • sepsat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s ohledem na změny Insolvenčního zákona,
 • připravit klienta na proces oddlužení a účinně mu pomoci v rizikových situacích během oddlužení i po jeho skončení
 • reagovat na výzvy soudu a insolvenčního správce
 • pomoci zaměstnavateli klienta plnit povinnosti v insolvenčním řízení
 • splnit podmínky pro získání akreditace v oddlužení

Forma:

 • jednodenní interaktivní kurz v rozsahu 8 výukových hodin
 • praktická a interaktivní forma s použitím reálných dokumentů a příkladů

Obsah kurzu:

 • insolvenční řízení po novelách z roku 2018 a 2019, průběh insolvenčního řízení, účastníci, práva a povinnosti
 • právní rámec oddlužení, práva a povinnosti účastníků, podmínky pro podání návrhu na oddlužení, druhy pohledávek v oddlužení, výhody a nevýhody oddlužení
 • výpočet minimální splátky, možnosti řešení nedostatečného příjmu do oddlužení, problematika výživného při výpočtu minimální splátky
 • sepis insolvenčního návrhu, práce s dlužníkem v oddlužení, komunikace se správcem a soudy, povinnosti zaměstnavatele
 • výzvy k doplnění insolvenčního návrhu, zamítnutí a odmítnutí oddlužení, odvolání, rozhodování vrchních soudů
 • insolvenční rejstřík, činnost soudu a insolvenčního správce v oddlužení, zrušení schváleného oddlužení, opakovaný návrh
 • žádost o akreditaci a podmínky udělení akreditace pro sepis návrhů na oddlužení

Cena: 1.900,- Kč/osoba

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (výchova, vzdělávání). Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží certifikát.