Kurzy k objednání

Novela insolvenčního zákona 2019

Novela insolvenčního zákona 2019

 Seminář je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností
  a/nebo chudobou a sociálním vyloučením
 • všem, které tato problematika zajímá

 Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se ve změnách, které přináší novela insolvenčního zákona z roku 2019
 • znát podmínky pro podání návrhu na oddlužení
 • splnit podmínky pro udělení akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR nutné k podávání návrhů na oddlužení a činností s tím souvisejících
 • orientovat se v podmínkách nutných pro podání návrhu, ve výpočtu minimální splátky do oddlužení, v pravidlech pro osvobození od hrazení zbytku závazků, v procesu oddlužení,
 • znát pravidla a výpočet u oddlužení podnikatelů,
 • orientovat se v problematice pohledávek za podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou i pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Forma:

 • jednodenní seminář v rozsahu 8 hodin

Obsah semináře:

 • aktuální otázky insolvenčního řízení
 • oddlužení – jeho fáze a subjekty, které se oddlužení účastní
 • role neziskových organizací v oddlužení, akreditace
 • podmínky pro podání návrhu na oddlužení
 • sepsání návrhu
 • formy oddlužení
 • role insolvenčního správce, přezkum pohledávek
 • oddlužení pro závazky z podnikání
 • pohledávky za podstatou, pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují
 • další možnosti vývoje oddlužení v ČR

Cena: 1.800,- Kč/osoba + 21% DPH

Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží osvědčení.