Kurzy k objednání

Novela insolvenčního zákona: změny v pravidlech pro dlužníky a sepisovatele insolvenčních návrhů

Tento kurz se zaměřuje na analýzu a pochopení posledních změn v insolvenčním zákoně, které ovlivňují jak dlužníky, tak sepisovatele insolvenčních návrhů. Účastníci kurzu získají přehled o nových pravidlech a jejich praktických dopadech, seznámí se s nejlepšími postupy pro přípravu a podávání insolvenčních návrhů. Kurz je určen pro akreditované sepisovatele insolvenčních návrhů a další zájemce.

Seminář je určen

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností
  a/nebo chudobou a sociálním vyloučením
 • všem, které tato problematika zajímá

Obsah semináře

Úvod do novely insolvenčního zákona:

 • Přehled hlavních změn a důvodů pro jejich zavedení.
 • Legislativní proces a klíčové body novely.

Nová pravidla pro dlužníky:

 • Změny v podmínkách pro podání insolvenčního návrhu.
 • Nové povinnosti dlužníků.
 • Dopady na dlužníky v různých situacích (zaměstnanci, podnikatelé, starobní a invalidní důchodci).

Změny pro sepisovatele insolvenčních návrhů:

 • Postupy a dokumentace při přípravě insolvenčního návrhu.
 • Praktické rady pro efektivní a správné sepsání návrhu.

Případové studie a praktické příklady:

 • Analýza reálných případů a jejich řešení podle nových pravidel.
 • Diskuse a řešení modelových situací účastníků kurzu.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní porozumění novým pravidlům v insolvenčním zákoně a zvýšit jejich odbornou kompetenci při přípravě a podávání insolvenčních návrhů.

Forma, termín a čas konání

 • jednodenní seminář v rozsahu 7 hodin
 • 19. 6. 2024 / 9,00 – 16,30 hod.

Místo konání

Cena 2 100 Kč bez DPH/osoba

Cena zahrnuje účastnický poplatek, pracovní materiály a drobné občerstvení.

Absolventi obdrží osvědčení.