Mapa organizací v trestní justici

Praha

34 organizací

 • Armáda spásy

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Azylové domy
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Nízkoprahová denní centra
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Noclehárny
  • Odborné sociální poradenství
  • Prevence bezdomovectví
  • Sbory
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Sociální rehabilitace
  • Terénní programy

  kde působíme

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Bílý kruh bezpečí

  nabízené služby

  • Pomoc obětem trestných činů

  kde působíme

 • Bistro Střecha

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Zaměstnávání osob po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení

  kde působíme

 • Centrum podpory podnikání Praha

  nabízené služby

  • Vzdělávací služby, rekvalifikace
  • Odborné výzkumy, diagnostika a analýzy v oblasti podnikání, rovných pracovních příležitostí a vězeňství
  • Odborné sociální poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Komplexní reintegrační program po VTOS

  kde působíme

 • Centrum sociálních služeb Praha

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Alfa – podmínečné propuštění
  • Beta – připravující se na podmínečné propuštění
  • Resocializační program
  • Doprovodné programy – pro rodiny odsouzených
  • Poradenství pro kohokoliv a pro rodiny odsouzených

  kde působíme

 • Český helsinský výbor

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Spolupráce s orgány mimo ČR (informovat o problémech v ČR a skrze ně tlačit zpět na ČR)
  • Vzdělávací semináře

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • Člověk v tísni

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
 • Diakonie ČCE

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Terapie násilných osob (domácí násilí, sexuální násilí, násilí v komunitě), agresivní řidiči
  • Poradenství před ukončením VT a hned po něm

  kde působíme

 • Dismas

  nabízené služby

  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Služby pro rodiny

  kde působíme

 • DP WORK

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve VT
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • K srdci klíč

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • Laxus

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Příprava k podmíněnému propuštění

  kde působíme

 • Lighthouse

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Příprava na podmíněné propuštění

  kde působíme

 • Magdaléna - Centrum adiktologických služeb

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Následná péče o absolventy léčby
  • Prevence rizikového chování mládeže
  • Podpora v bydlení

  kde působíme

 • Mezinárodní vězeňské společenství

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Vzělávání osob ve/po VT
  • Duchovní služby
  • Osvětové aktivity
  • Mentoring

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Poradna při finanční tísni

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství

  kde působíme

 • PRAK - prevence, poradenství

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Potravinová pomoc
  • Mentoring

  kde působíme

 • Proxima Sociale

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Výzkumné aktivity

  kde působíme

 • Romodrom

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Práva dětí ve vztahu k odsouzeným rodičům

  kde působíme

 • RUBIKON Centrum

  nabízené služby

  • Příprava na propuštění
  • Dluhové poradenství - ve věznici i na svobodě (vč. návrhů na oddlužení)
  • Pracovní poradenství (vč. Pohovorů nanečisto) ve věznici i na svobodě + zprostředkování zaměstnání na svobodě
  • Zaměstnávání ve výkonu trestu (Věznice Vinařice) a po výkonu trestu (tréninková místa, integrační podnik)
  • Podpora po propuštění (vč. materiální pomoci)
  • Poradenství pro rodiny odsouzených (jen v Praze)
  • Osvětové aktivity (Yellow Ribbon Run společně s PMS a VS ČR, Komunitní centrum Kotlaska)
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Vzdělávání pro odbornou veřejnost

  kde působíme

 • Sananim

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Svépomocné aktivity
  • Sociální poradenství
  • Terapeutické služby
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Šance na návrat

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Osvětové aktivity
  • Prevence kriminality středoškolské mládeže

  kde působíme

  • na svobodě
 • Šance P.R.O.

  nabízené služby

  • zaměstnávání (telemarketing)
  • poskytování sociální a právní pomoci

  kde působíme

 • Společnost Podané ruce o. p. s.

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Adiktologické služby
  • Adiktologická péče ve věznicích
  • Postpenitenciární programy
  • Probační programy pro podmíněně propuštěné

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Za branou

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Svépomocná skupina osob blízkých
  • Podpora rodin odsouzených

  kde působíme

Středočeský kraj

24 organizací

 • Armáda spásy

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Azylové domy
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Nízkoprahová denní centra
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Noclehárny
  • Odborné sociální poradenství
  • Prevence bezdomovectví
  • Sbory
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Sociální rehabilitace
  • Terénní programy

  kde působíme

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Centrum podpory podnikání Praha

  nabízené služby

  • Vzdělávací služby, rekvalifikace
  • Odborné výzkumy, diagnostika a analýzy v oblasti podnikání, rovných pracovních příležitostí a vězeňství
  • Odborné sociální poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Komplexní reintegrační program po VTOS

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • Člověk v tísni

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
 • Diakonie ČCE

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Terapie násilných osob (domácí násilí, sexuální násilí, násilí v komunitě), agresivní řidiči
  • Poradenství před ukončením VT a hned po něm

  kde působíme

 • DP WORK

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve VT
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Laxus

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Příprava k podmíněnému propuštění

  kde působíme

 • Magdaléna - Centrum adiktologických služeb

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Následná péče o absolventy léčby
  • Prevence rizikového chování mládeže
  • Podpora v bydlení

  kde působíme

 • Mezinárodní vězeňské společenství

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Vzělávání osob ve/po VT
  • Duchovní služby
  • Osvětové aktivity
  • Mentoring

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Poradna při finanční tísni

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství

  kde působíme

 • Proxima Sociale

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Výzkumné aktivity

  kde působíme

 • Romodrom

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Práva dětí ve vztahu k odsouzeným rodičům

  kde působíme

 • RUBIKON Centrum

  nabízené služby

  • Příprava na propuštění
  • Dluhové poradenství - ve věznici i na svobodě (vč. návrhů na oddlužení)
  • Pracovní poradenství (vč. Pohovorů nanečisto) ve věznici i na svobodě + zprostředkování zaměstnání na svobodě
  • Zaměstnávání ve výkonu trestu (Věznice Vinařice) a po výkonu trestu (tréninková místa, integrační podnik)
  • Podpora po propuštění (vč. materiální pomoci)
  • Poradenství pro rodiny odsouzených (jen v Praze)
  • Osvětové aktivity (Yellow Ribbon Run společně s PMS a VS ČR, Komunitní centrum Kotlaska)
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Vzdělávání pro odbornou veřejnost

  kde působíme

 • Šance P.R.O.

  nabízené služby

  • zaměstnávání (telemarketing)
  • poskytování sociální a právní pomoci

  kde působíme

 • Společnost Podané ruce o. p. s.

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Adiktologické služby
  • Adiktologická péče ve věznicích
  • Postpenitenciární programy
  • Probační programy pro podmíněně propuštěné

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Za branou

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Svépomocná skupina osob blízkých
  • Podpora rodin odsouzených

  kde působíme

Jihočeský kraj

13 organizací

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Bílý kruh bezpečí

  nabízené služby

  • Pomoc obětem trestných činů

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • DP WORK

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve VT
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Lighthouse

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Příprava na podmíněné propuštění

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Prevent 99

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Adiktologické služby

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

1 věznice

Plzeňský kraj

17 organizací

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Bílý kruh bezpečí

  nabízené služby

  • Pomoc obětem trestných činů

  kde působíme

 • Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s./CPPT

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Adiktologické služby
 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • Člověk v tísni

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
 • DP WORK

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve VT
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Kotec

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Adiktologické služby

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Poradna při finanční tísni

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství

  kde působíme

 • Romodrom

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Práva dětí ve vztahu k odsouzeným rodičům

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Za branou

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Svépomocná skupina osob blízkých
  • Podpora rodin odsouzených

  kde působíme

Karlovarský kraj

17 organizací

 • Armáda spásy

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Azylové domy
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Nízkoprahová denní centra
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Noclehárny
  • Odborné sociální poradenství
  • Prevence bezdomovectví
  • Sbory
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Sociální rehabilitace
  • Terénní programy

  kde působíme

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s./CPPT

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Adiktologické služby
 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • Farní Charita Karlovy Vary - Dům na půl cesty svatého Josefa

  nabízené služby

  • Ubytování
  • Doprovázení na úřady
  • Individuální rozhovory s terapeutem
  • Komunitní práce
  • Poradenství
  • Nácvik sociálních dovedností
 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Kotec

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Adiktologické služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Oblastní charita Česká Kamenice - komunitní dům sv. Dismas

  nabízené služby

  • Bydlení v komunitním domě
  • Sociální, dluhové a pracovní poradenství
  • Monitoring závislostního chování
 • RUBIKON Centrum

  nabízené služby

  • Příprava na propuštění
  • Dluhové poradenství - ve věznici i na svobodě (vč. návrhů na oddlužení)
  • Pracovní poradenství (vč. Pohovorů nanečisto) ve věznici i na svobodě + zprostředkování zaměstnání na svobodě
  • Zaměstnávání ve výkonu trestu (Věznice Vinařice) a po výkonu trestu (tréninková místa, integrační podnik)
  • Podpora po propuštění (vč. materiální pomoci)
  • Poradenství pro rodiny odsouzených (jen v Praze)
  • Osvětové aktivity (Yellow Ribbon Run společně s PMS a VS ČR, Komunitní centrum Kotlaska)
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Vzdělávání pro odbornou veřejnost

  kde působíme

 • Společnost GOPALA o.p.s.

  nabízené služby

  • Oodborné sociální poradenství, hl. dluhové
  • Semináře finanční gramotnosti

  kde působíme

 • Společnost Podané ruce o. p. s.

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Adiktologické služby
  • Adiktologická péče ve věznicích
  • Postpenitenciární programy
  • Probační programy pro podmíněně propuštěné

  kde působíme

 • Světlo Kadaň

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Adiktologické služby
  • Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách
  • Prevence drogových závislostí
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

Ústecký kraj

20 organizací

 • Armáda spásy

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Azylové domy
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Nízkoprahová denní centra
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Noclehárny
  • Odborné sociální poradenství
  • Prevence bezdomovectví
  • Sbory
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Sociální rehabilitace
  • Terénní programy

  kde působíme

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • Člověk v tísni

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
 • Diakonie ČCE

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Terapie násilných osob (domácí násilí, sexuální násilí, násilí v komunitě), agresivní řidiči
  • Poradenství před ukončením VT a hned po něm

  kde působíme

 • Drug-out klub

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Adiktologické služby

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • K srdci klíč

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • Mezinárodní vězeňské společenství

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Vzělávání osob ve/po VT
  • Duchovní služby
  • Osvětové aktivity
  • Mentoring

  kde působíme

 • Most k naději/K- Centra

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Adiktologické služby
  • Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních
  • Projekt Domů pevným krokem (předcházení sociálnímu vyloučení pachatelů trestných činů)

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Oblastní charita Česká Kamenice - komunitní dům sv. Dismas

  nabízené služby

  • Bydlení v komunitním domě
  • Sociální, dluhové a pracovní poradenství
  • Monitoring závislostního chování
 • Poradna při finanční tísni

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství

  kde působíme

 • Světlo Kadaň

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Adiktologické služby
  • Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách
  • Prevence drogových závislostí
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Za branou

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Svépomocná skupina osob blízkých
  • Podpora rodin odsouzených

  kde působíme

Liberecký kraj

18 organizací

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Bílý kruh bezpečí

  nabízené služby

  • Pomoc obětem trestných činů

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • Člověk v tísni

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
 • Déčko Liberec

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství (včetně oddlužení)
  • Odborné sociální poradenství v 18 právních oblastech

  kde působíme

 • DP WORK

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve VT
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Laxus

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Příprava k podmíněnému propuštění

  kde působíme

 • Mezinárodní vězeňské společenství

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Vzělávání osob ve/po VT
  • Duchovní služby
  • Osvětové aktivity
  • Mentoring

  kde působíme

 • Most k naději/K- Centra

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Adiktologické služby
  • Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních
  • Projekt Domů pevným krokem (předcházení sociálnímu vyloučení pachatelů trestných činů)

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Poradna při finanční tísni

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství

  kde působíme

 • Romodrom

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Práva dětí ve vztahu k odsouzeným rodičům

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

Královéhradecký kraj

11 organizací

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • DP WORK

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve VT
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Laxus

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Příprava k podmíněnému propuštění

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Poradna při finanční tísni

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

3 věznice

Pardubický kraj

14 organizací

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Bílý kruh bezpečí

  nabízené služby

  • Pomoc obětem trestných činů

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • DP WORK

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve VT
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po VT

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Laxus

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Příprava k podmíněnému propuštění

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Romodrom

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Práva dětí ve vztahu k odsouzeným rodičům

  kde působíme

 • SKP Centrum

  nabízené služby

  • Probační program pro mladistvé

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

1 věznice

Olomoucký kraj

15 organizací

 • Armáda spásy

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Azylové domy
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Nízkoprahová denní centra
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Noclehárny
  • Odborné sociální poradenství
  • Prevence bezdomovectví
  • Sbory
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Sociální rehabilitace
  • Terénní programy

  kde působíme

 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Bílý kruh bezpečí

  nabízené služby

  • Pomoc obětem trestných činů

  kde působíme

 • Centrum Práce s klienty v konfliktu se zákonem

  nabízené služby

  • Sociální práce/pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Dopomoc se zprostředkováním léčby
  • Individuální poradenství
  • Pomoc v krizi
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Dluhové poradenství
  • Informační servis
  • Asistenční služby
  • Doprovody
  • Korespondenční práce
  • Skupinové poradenství
  • Besedy
  • Služba Street-paper Nový Prostor
 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • Člověk v tísni

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
 • Darmoděj

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Adiktologické služby: adiktologická ambulance a poradenství, služba následné péče

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Romodrom

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Práva dětí ve vztahu k odsouzeným rodičům

  kde působíme

 • Společnost Podané ruce o. p. s.

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Adiktologické služby
  • Adiktologická péče ve věznicích
  • Postpenitenciární programy
  • Probační programy pro podmíněně propuštěné

  kde působíme

 • Vězeňská duchovenská péče

  nabízené služby

  • Duchovní služby

  kde působíme

 • VOLONTÉ CZECH

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Psychologické poradenství
  • Právní zastupování
  • Zaměstnávání osob ve/po výkonu trestu
  • Podpora v bydlení
  • Vzdělávání osob ve/po výkonu trestu
  • Adiktologické služby
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

Moravskoslezský kraj

22 organizací

 • Armáda spásy

  nabízené služby

  • Adiktologické služby
  • Azylové domy
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Nízkoprahová denní centra
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Noclehárny
  • Odborné sociální poradenství
  • Prevence bezdomovectví
  • Sbory
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Sociální rehabilitace
  • Terénní programy

  kde působíme

 • Armáda spásy Ostrava - Ordinace pro chudé

  nabízené služby

  • Ambulantní preventivní léčebná péče
 • Asociace nestátních organizací (závislosti, právní poradna)

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování
  • Osvětové aktivity
  • Ve věznicích mimo Prahu služby písemnou formou

  kde působíme

 • Asociace občanských poraden

  nabízené služby

  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství

  kde působíme

 • Bílý kruh bezpečí

  nabízené služby

  • Pomoc obětem trestných činů

  kde působíme

 • Centrum podpory podnikání Praha

  nabízené služby

  • Vzdělávací služby, rekvalifikace
  • Odborné výzkumy, diagnostika a analýzy v oblasti podnikání, rovných pracovních příležitostí a vězeňství
  • Odborné sociální poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Komplexní reintegrační program po VTOS

  kde působíme

 • Charita Česká republika

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Pracovní poradenství
  • Právní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby
  • Advokační/lobbingové aktivity
  • Zajištění ošacení z charitních šatníků
  • Vězeňská korespondence - podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm

  kde působíme

 • In IUSTITIA

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Právní poradenství
  • Právní zastupování obětí trestných činů z nenávisti
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Institut pro restorativní justici, z.s.

  nabízené služby

  • Provozování restorativních programů
  • Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost
  • Osvětové aktivity
  • Výzkumné aktivity
  • Advokační/lobbingové aktivity

  kde působíme

 • Kiwanis klub Ostrava

  nabízené služby

  • Sociální služby

  kde působíme

 • Modrý kříž

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby
  • Adiktologické služby

  kde působíme

 • Naděje

  nabízené služby

  • Azylové domy
  • Dluhové poradenství
  • Sociální služby
  • Psychologické poradenství
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • Nová šance

  nabízené služby

  • Sociální služby
  • Podpora v bydlení
  • Duchovní služby

  kde působíme

 • O base.cz

  nabízené služby

  • Webové stránky s informacemi od A do Z

  kde působíme

 • Poradna při finanční tísni

  nabízené služby

  • Dluhové poradenství

  kde působíme

  • na svobodě