Navrácení řidičského oprávnění

KDE PODAT ŽÁDOSTI

Žádost můžete podat na podatelně Magistrátu, u přepážky registru řidičů, nebo poštou (podpis žadatele musí být úředně ověřen) nebo datovou schránkou.

  • 1) INFORMACE PODLE DRUHU ZABAVENÍ ŘP

   a)      VYBODOVÁNÍ

   Kdy můžu žádat?
   ⇒ 
   Až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičáku

   Co budu potřebovat?
   ⇒ Platný doklad totožnosti
   ⇒ Doklad o odborné způsobilosti – zkouška v autoškole – Nesmí být starší než 30 dní (zpoplatněno + poplatek magistrátu za zkoušku)
   ⇒ Posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 90 dnů (zpoplatněno)
   ⇒ Posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření (zpoplatněno)
   ⇒ Výpis z evidence karty řidiče (zpoplatněno) / (postup naleznete v přílohách a dokumentech)

   Kroky
   1. Najít autoškolu a domluvit podmínky přezkoušení
   2. Zajít ke svému lékaři a nechat si vystavit posudek (viz. vzor)
   3. Podat žádost na výpis z evidence karty řidiče (viz. vzor)
   4. Oslovit psychologa (odkaz na seznam) a požádat o vyšetření a následné vystavení posudku (viz. vzor)
   5. Vykonat zkoušku dokládající odbornou způsobilost
   6. Zkontrolovat, zda mám vše, co potřebuji
   7. Podat žádost i s přílohami   b)      
   ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ

   Co budu potřebovat?
   ⇒ Platný doklad totožnosti
   ⇒ Posudek o zdravotní způsobilosti – nesmí být starší než 30 dní (zpoplatněno) / (vzor)
   ⇒ Doklad o odborné způsobilosti – Pouze pokud uplynulo více než 3 roky od rozhodnutí – nesmí být starší než 30 dní (zpoplatněno)

   • Pokud mám vše, mohu poslat žádost (viz. vzor).   c)      V DŮSLEDKU ULOŽENÉHO TRESTU

   Než budete žádat, ověřte si u příslušného soudu, zda zákaz již uplynul. Tresty zákazu řízení motorových vozidel uložené soudy neplynou současně.

   Pokud žádáte o navrácení řidičského oprávnění po vykonání celého trestu, zaplacení pokuty není zákonnou podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění (§ 102 zákona o silničním provozu). Nevztahuje se k žádosti o půlku.

   TREST JSEM VYKONAL/A

   Kdy můžu žádat?
   ⇒ Po výkonu trestu zákazu řízení
   ⇒ Po pravomocném nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
   ⇒ Po uplynutí doby omezení

   a další…

   Co budu potřebovat?
   ⇒ Platný doklad totožnosti
   ⇒ Rozhodnutí/rozsudek o uloženém trestu nebo rozhodnutí o osvědčení
   ⇒ Ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí o upuštění trestu (když vyjde půlka)
   ⇒ Posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření (zpoplatněno) – pokud jde o soudem uložený trest nebo správní trest trvající více než 6 měsíců

   Je trest delší než rok? Pak ještě…

   ⇒Posudek o zdravotní způsobilosti – (zpoplatněno) – ne starší 90 dní
   ⇒Doklad o odborné způsobilosti – zkouška v autoškole (zpoplatněno) – ne starší než 60 dní

   Kroky
   1. Zkontrolovat, zda trest již uplynul či mohu žádat o prominutí poloviny trestu – naleznete v rozsudku/ rozhodnutí
   2. V případě trestu delšího než rok – najít autoškolu a domluvit podmínky přezkoušení
   3. Oslovit psychologa (odkaz na seznam v přílohách) a požádat o vyšetření a následné vystavení posudku (viz. vzor) – vztahuje se na konkrétní situace
   4. V případě trestu delšího než rok – zajít ke svému lékaři a nechat si vystavit posudek (viz. vzor)
   5. V případě trestu delšího než rok – vykonat zkoušku dokládající odbornou způsobilost
   6. Zkontrolovat, zda mám vše, co potřebuji
   7. Podat žádost i s přílohami

   ŽÁDÁM O PŮLKU

   ⇒ Žádost musí přijít po uplynutí poloviny doby zabavení a musí být adresovaná přesně tomu, kdo doklad odebral (soud, správní úřad).
   ⇒ Kdo požádá o prominutí poloviny trestu, musí mít uhrazenou případnou pokutu, kterou k zákazu řízení dostal (výjimkou může být schválený splátkový kalendář, pokud jde o vysokou částku).
   ⇒ Žádost by měla obsahovat vysvětlení důvodu podání žádosti. Může to být potvrzení od zaměstnavatele, které dosvědčuje, že je řidičák potřebný k výkonu práce.
   ⇒ Je dobré přiložit prohlášení nebo důkazy o tom, že důvody už neplatí, že potrestaný se polepšil a vede řádný život.
   ⇒ K žádosti se musí přiložit posudek od psychologa