Aktuality

Seminář sepis návrhu na oddlužení – zkušenosti a praktické rady po novele insolvenčního zákona/23. 10. 2017

23. 10. 2017 / 9:00 – 16:00

„Jak sepsat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s ohledem na změny insolvenčního zákona a další praktické rady“

Místo konání:

RUBIKON Centrum, z.s. Korunní 101, 130 00 Praha 3

Seminář je určen:

 • pracovníkům organizací, které sepisují insolvenční návrhy, uvažují o akreditaci v oddlužení či o akreditaci neuvažují, ale pracují s dlužníky v oblasti mapování dluhů a přípravy na oddlužení.

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se ve změnách, které přinesla novela Insolvenčního zákona účinná od 1. 7. 2017
 • sepsat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s ohledem na změny insolvenčního zákona
 • přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení – dluhy v rodině, ručení
 • osvobození dlužníka od placení pohledávek po skončení oddlužení – rizika, současná praxe, pohledávky, které se neodpouštějí.

Forma:

 • jednodenní seminář v rozsahu 8 hodin

Obsah semináře:

 • Přehled změn, které přinesla velká novela insolvenčního zákona z roku 2017.
 • Jak sepsat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s ohledem na změny insolvenčního zákona.
 • Vzory a praktické rady k sepisu návrhu a jeho přílohám.
 • Průvodce insolvenčním řízením, postavení dlužníka, věřitele a akreditovaných osob v oddlužení.
 • Zamítnutí, odmítnutí insolvenčního návrhu, výzva k doplnění.
 • Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení – dluhy v rodině, ručení.
 • Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených.
 • Osvobození dlužníka od placení pohledávek po skončení oddlužení – rizika, současná praxe, pohledávky, které se neodpouštějí.

Cena:

1 500 Kč + 21 % DPH        

Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží osvědčení.