Akreditované probační programy

Máme akreditovány dva probační programy, které mohou být uloženy soudem.

Probační program RUBIKON

Program je určen pro dospělé pachatele, kteří žádají o podmíněné propuštění z vězení. V případě propuštění se během min. půlroční spolupráce soustředíme na řešení problémů, které by mohly ohrozit jejich úspěšný návrat do společnosti.

Jde o problémy spojené s:

  • hledáním zaměstnání a bydlení
  • řešením zadluženosti
  • obnovením sociálních vztahů

Probační program PUNKT rodina

Program je určen pro mladistvé pachatele s vysokým rizikem opakování trestné činnosti. Účastníci programu se scházejí s lektorem na skupinových a individuálních setkáních, některých se účastní také rodinní příslušníci.

Mají možnost:

  • zamyslet se co jejich čin způsobil obětem, ale i jim samotným a jejich rodinám
  • zjistit, co vedlo k jeho spáchání
  • vyzkoušet si a naučit se jednat tak, aby se to už neopakovalo

V současné době je poskytování programu přerušeno.


Více informací o přijímání, vyřizování a evidenci stížností účastníků probačních programů