Aktuality

Výstupy projektu Bangkok Rules v ČR

Už rok přinášíme informace o Bangkockých pravidlech odborné i laické veřejnosti a v rámci projektu Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen vytváříme podmínky pro jejich aplikaci v praxi. Obracíme pozornost ke skutečnosti, že vězněné ženy mají specifické potřeby a v této souvislosti vyžadují specifické formy zacházení během výkonu trestu i po něm. Společně s Bangkockými pravidly, přijatými Valným shromážděním OSN v prosinci 2010 apelujeme také na snižování trestní represe.

Jak se nám vedlo a co vše bylo v rámci projektu vytvořeno, se můžete podívat v infografice na webu www.zenyavezeni.cz.

Projekt Bangkok Rules v ČR je realizován RUBIKON Centrem ve spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders a je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.

#bangkockapravidla #bangkokrules #zenyavezeni #rubikoncentrum #culturebreakborders