Aktuality

12. výročí schválení Bangkockých pravidel

Dnes si připomínáme 12. výročí Bangkockých pravidel, které Valné shromáždění OSN schválilo 21. prosince 2010.

Těchto 70 pravidel zaměřených převážně na zacházení s trestanými a vězněnými ženami apeluje na snižování zbytečného uvězňování a obrací pozornost ke specifickým potřebám odsouzených žen. Ženy mají odlišné kriminogenní faktory, proto vězněné ženy vyžadují, ve srovnání s muži, odlišný přístup a způsoby zacházení.

O implementaci Bangkockých pravidel do prostředí české trestní justice usiluje projekt Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, realizovaný RUBIKON Centrem v partnerské spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders. V rámci projektu byl tento mezinárodně uznávaný dokument přeložn do českého jazyka. Překlad je k dispozici na webu projektu ZDE.

Více informací o projektu naleznete na www.zenyavezeni.cz.

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.