Aktuality

30 let RUBIKON Centra: Rok 1994

Naše organizace urazila od svého založení v roce 1994 dlouhou cestu, vyznačenou řadou úspěchů, milníků či zlomových bodů. Pojďte si těch 30 let s námi projít!

Na počátku byla dobrovolnická iniciativa Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici. Založili ji studenti a studentky katedry sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří chtěli po vzoru zahraniční dobré praxe přispět k zavedení principů restorativní justice a alternativních trestů v České republice.

V té době byla trestní justice v ČR výlučně represivní, téměř neexistovaly alternativy k uvěznění. V zahraničí (např. v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Norsku) měli už tehdy bohaté zkušenosti s ukládáním trestů na svobodě i s dalšími alternativními formami řešení trestních případů, které posilují odpovědnost pachatelů a stimulují je k životní změně. A my měli ambice to vše přenést i k nám.

Pořádali jsme odborné konference, workshopy, studijní cesty, zvali zahraniční hosty. Připojili se k nám sociální pracovníci a pracovnice, soudci a soudkyně a další odborníci a odbornice, kteří společně usilovali o změnu zákonů a rozšíření škály trestů vykonávaných na svobodě. Je skvělé, že z řadou z nich se nadále potkáváme v profesní i osobní rovině.

Děkujeme, že jste nás podpořili v našem mladistvém nadšení!