Aktuality

30 let RUBIKON Centra: Rok 2000

Naše organizace urazila od svého založení v roce 1994 dlouhou cestu, vyznačenou řadou úspěchů, milníků či zlomových bodů. Pojďte si těch 30 let s námi projít!

V tomto roce byly naše snahy o zavedení alternativních trestů v České republice korunovány úspěchem. Vznikl Zákon o Probační a mediační službě, který vstoupil v platnost 1. 1. 2001. Stali jsme se tak jedním z iniciátorů vzniku nové státní instituce, Probační a mediační služby, která má na starost práci s lidmi, odsouzenými k alternativním trestům. Podíleli jsme se také na vytvoření systému vzdělávání probačních pracovníků a pracovnic i na jejich samotném školení.

Dosáhli jsme toho, že pachatelé, jejichž společenská nebezpečnost je minimální, nemusí skončit ve vězení, ale mohou si trest odpykat na svobodě. Mají tak větší šanci na nápravu, obnovení narušených vztahů i odškodnění obětí, nehledě na nižší náklady pro státní rozpočet. Oproti probačním službám jiných zemí je ta česká unikátní tím, že má na starost i mediaci – netrestní řešení konfliktů mezi pachatelem a obětí, a také péči o oběti.

Právě za podíl na zavedení probace a mediace v ČR získáváme v roce 2000 prestižní cenu International Community Justice Award.

Probační a mediační služba byla a je naším klíčovým partnerem. V součinnosti s ní jsme vytvářeli a realizovali programy pro zvýšení efektivity alternativních trestů. Je důležitým aktérem v úsilí o systémové změny v trestní politice. Děkujeme za léta úspěšné spolupráce!